Pośmiertne losy roślin – kilka słów o dekompozycji


Dekompozycja to jeden z dwóch głównych, obok fotosyntezy, procesów odpowiedzialnych za obieg dwutlenku węgla na kuli ziemskiej. Zachodzi najczęściej przy powierzchni ziemi lub tuż pod nią. W szerokim ujęciu termin dekompozycja oznacza fizyczne, chemiczne i biologiczne procesy, w trakcie których materia organiczna ulega przemianom w coraz bardziej stabilne formy.

Dział: Inne
Numer: Las Polski 24/2021, strona 18

Pobierz artykuł w formacie PDF