Rząd uznał skargę KE


W celu zażegnania sporu z Komisją Europejską odnośnie brzmienia art. 14b ustawy o lasach w świetle art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej, Rząd RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Jej pokłosiem stanie się nowy kodeks dobrych praktyk w gospodarce leśnej.

Dział: Inne
Numer: Las Polski 1/2022, strona 8

Pobierz artykuł w formacie PDF