Bucz olszowiec i warstwiak zwęglony przyczyną śmiertelności brzóz


Sprowadzanie materiału szkółkarskiego z różnych krajów niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania chorób i szkodników drzew. Należą do nich m.in. bucz olszowiec i warstwiak zwęglony.

Dział: Inne
Numer: Las Polski 1/2022, strona 16

Pobierz artykuł w formacie PDF