Oznaki gajowych cz. I


Bór, gaj, las – od tych nazw obszarów leśnych pochodzą nazwy: borowiec, borowy, gajewnik, gajny, gajownik, gajowy, lasowy, leszy, leśnik i inne. Był jeszcze i dziad leśny – w wierzeniach słowiańskich to demon lasu, jego pan i władca żyjących w nim zwierząt. Przetrwał on w polskich wierzeniach ludowych aż do końca XIX wieku...

Dział: Inne
Numer: Las Polski 1/2022, strona 25

Pobierz artykuł w formacie PDF