Stan drzew na świecie


Pod takim tytułem (State of the World’s Trees) ukazał się we wrześniu ubiegłego roku raport prezentujący aktualny stan flory drzewiastej naszego globu. Dokument został przygotowany pod auspicjami Botanic Gardens Conservation International – organizacji skupiającej ponad 650 instytucji botanicznych z ponad 100 krajów.

Autor: Wojciech Gil
Dział: Inne
Numer: Las Polski 2/2022, strona 16

Pobierz artykuł w formacie PDF