Umowy na dostawy drewna


W obecnie obowiązującym systemie obrotu drewnem w nadleśnictwach ważną rolę pełnią umowy dostaw drewna do klientów. Jak wiadomo, cały cykl obrotu drewnem powtarza się co roku.

Dział: Inne
Numer: Las Polski 2/2022, strona 19

Pobierz artykuł w formacie PDF