Skrzynka dla płomykówki


Jedna z największych bolączek tego gatunku wynika z remontów starych domów i budowli sakralnych. Likwidowane są wówczas zwykle prowadzące do wewnątrz otwory,  przez co płomykówki tracą swoje tradycyjne miejsca lęgowe.
Numer: Las Polski 1/2010, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF