Kolizja między funkcją rekreacyjną i produkcyjną lasu oraz sposoby jej ograniczania (2)


Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 8/1987, strona 9