Problemy zastosowania informatyki na szczeblu przedsiębiorstwa Lasów Państwowych na przykładzie OZLP Poznań


Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 24/1987, strona 9