Kolejne spotkanie prezydium ZG SITLiD - kierownictwo MLiPD


Autor: rd.
Dział: Z życia SITLiD
Numer: Las Polski 9/1985, strona 19