Ekofizjologiczne aspekty zamierania lasów z powodu zanieczyszczenia atmosfery tlenkami siarki i azotu


Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 15-16/1985, strona 5