Nowe maszyny do pozyskiwania drewna w Czechosłowacji i NRD


Autor: Jerzy Więsik
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 18/1985, strona 8