Wpływ cięć pielęgnacyjnych na stan sanitarny drzewostanów


Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 2/1985, strona 12