Jak walczyć z mitami o bioolejach?


Człowiek, jako istota myśląca, od zarania dziejów próbuje wyjaśnić otaczającą go rzeczywistość i w różny sposób tłumaczy zachodzące zjawiska. Te trudniejsze do wyjaśnienia, mniej zbadane lub te których nie zna, przyjmuje na wiarę albo próbuje sobie wyjaśnić na swój sposób.
Numer: Las Polski 9/2005, strona 22

Pobierz artykuł w formacie PDF