NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 3/2006
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Informacje    4
Nasz najmłodszy elkap ma już radę naukową; Inauguracyjny czat; Aukcja w Krotoszynie; Polski żubr skłusowany na Ukrainie
Suzuki Jimmy    7
to moc przyjemności przez cały rok
Listy do Lasu Polskiego    8
Ach te rachunki, czyli róbmy swoje - Koniec roku kalendarzowego sprzyja podsumowaniom. I tak oto edukację prowadzoną przez nadleśnictwo próbuje się zamknąć w cyfrach, ale one przecież nie przekażą nic ponad ilość zrealizowanych spotkań, konkursów oraz napisanych tu i ówdzie tekstów.
Nie tak wielki problem, nie tak wielkie pieniądze   Piotr Młynarczyk 9
W nawiązaniu do artykułu „Wielki problem i wielkie pieniądze” autorstwa Jerzego Borysewicza,
który ukazał się w numerze 23/2005 „Lasu Polskiego”, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
przedstawia poniższe stanowisko.
Kto się przejął przejęciem techników   Rafał Zubkowicz 10
Mimo rozpoczętych półtora roku temu starań o przejęcie części średnich szkół leśnych pod kuratelę Ministerstwa Środowiska, sprawa nie doczekała się finału.
Dolina niezgody   Wojciech Sobociński 12
Via Baltica, niezależnie od tego którędy będzie przebiegać, naruszy przyrodę zarówno Puszczy Augustowskiej, jak i doliny Rospudy. Mieszkańcy Augustowa pytają jednak, czy gdy w grę wchodzi ludzkie życie, uzasadnione jest stawianie na przeciwnej szali życia jakiegoś kwiatka czy ptaka?
Gdańscy Leśnicy w Rumunii (3)   Janusz Mikoś, Janusz Wojtasiewicz 16
Jak pisał Mieczysław Orłowicz, każdy turysta, który był na Czarnohorze w dniu pogodnym, musiał zainteresować się widokiem dwóch pięknych i dzikich pasm górskich, leżących na południu. Wprost na południu, oddzielone doliną Białej Cisy, rysują się ostro granitowe wierzchołki Karpat Marmaroskich.
Anoplophora glabripennis - niechciany przybysz z Azji   Jacek Stocki 17
Jako uzupełnienie serii o krajowych kózkowatych prezentujemy przybysza z Azji spokrewnionego z naszymi żerdziankami, który bardzo dobrze zaaklimatyzował się w Ameryce Północnej i rozpoczyna ekspansję w Europie.
Nadleśnictwo Strzyżów   Dariusz Graszka-Petrykowski 18
Pomimo ciężkich warunków terenowych i trudno dostępnych lasów załoga strzyżowskiego nadleśnictwa pracuje we wspaniałej, koleżeńskiej atmosferze.
W plantacjach przyszłość   Marek Bodył 20
Aby osiągnąć założony przez Komisję Europejską cel zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym krajów UE do 12%, wydaje się być uzasadnione stosowanie na szerszą skalę plantacyjnych upraw drzew szybko rosnących.
Klub parlamentarny PiS zyskaΠ nowych posΠów    21
Poseł Piotr Cybulski, poseł PO z Legnicy, wystąpił 19 stycznia z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Razem z nim do klubu parlamentarnego PiS przeszli związani do niedawna z PO posłowie ze Śląska – Andrzej Sośnierz i Krzysztof Szyga.
Huba korzeni na bukach - ciekawostka czy problem?   Radosław Cieślak, Piotr Łakomy 22
Grzyby rodzaju Heterobasidion wywołują jedną z najważniejszych pod względem gospodarczym chorób drzew leśnych. Straty w lasach gospodarczych Europy z powodu porażenia drzewostanów szacuje się na około 790 mln euro rocznie.
Rynek drzewny   Szymon Jastrzębowski 23
Odwetowy gest Kozakiewicza; Mocniejszy szkielet branży; Wolny rynek na okrągłe; Opłacalność na szali
Co jest czym?   Mieczysław Teer 24
Zgodnie z zapowiedzią nasz cykl rozpoczynamy od wyjaśnienia poszczególnych parametrów używanych w opisie samochodów terenowych.
Porady prawne   Magdalena Apostołowicz 25
W sierpniu zeszłego roku dostałem karę nagany za niedopełnienie obowiązków pracowniczych, a mój podleśniczy – za to samo – dostał karę upomnienia. Ostatnio otrzymaliśmy trzynastkę i w związku z otrzymanymi karami obniżono nam jej wymiar – mi o 30%, a podleśniczemu o 15%. Zostaliśmy więc ukarani za jeden czyn dwa razy, a przecież to chyba niezgodne z prawem?
Po Bugu jak po drodze   Rafał Zubkowicz 26
Ostatnie flisackie tratwy popłynęły Bugiem w latach 80. ubiegłego wieku. Kto chce więc wiedzieć, jak dawniej wyglądał spław drewna tą rzeką, powinien obejrzeć film Jerzego Koźmińskiego Nad Niemnem, albo przeczytać poniższy artykuł.
Z zagranicy   Arkadiusz Seliga 28
Rosja ogranicza eksport drewna okrągłego; Rok 2006 rokiem różnorodności biologicznej w ALZ SA; NavLog; USA: lasy gospodarcze i lasy pozagospodarcze; Walia: restytucja siedlisk leśnych z pomocą UE
Inwentaryzujemy, Ile wlezie!   Dariusz Graszka-Petrykowski 30
Najważniejsze, to wiedzieć, na czym się stoi. Czyli między innymi – co się ma. A skąd wiedzieć, co się ma? No, trzeba te wszystkie rzeczy znaleźć. Znaleźć, odkryć – z łaciny invenire.
Las Polski - numer 3/2006
Polecamy