NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 13-14/2010
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Z kompasem przez krzaki   Rafał Zubkowicz 2
Mapa i kompas to dwa elementy, które wyróżniają biegaczy na orientację. Umożliwiają im odnalezienie punktów kontrolnych rozmieszczonych w terenie. Aby nie podrapać się zbytnio w krzakach, zawodnicy unikają krótkich rękawów i nogawek.
Informacje    4
Puszcza Białowieska – Chętni na wyprzedaże?; Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – Biłgoraj rogiem stoi; Wernisaże w OKL – Pasje i niepokoje; EKOS w katowickiej RDLP – Dziennikarze w plenerze; Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Szansa na indeks; XXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – Białowieża na czele; Jubileusz Włodzimierza Łapińskiego – Jeden z Wielkiej Trójki
Domki pod sosną   Dariusz Gizak, Janusz Śpiołek, Dariusz Labuda, Krzysztof Swat 8
Kiedy zakłady gospodarki uspołecznionej budowały w lasach ośrodki wypoczynkowe, wystarczały ściany z dykty i plenerowe umywalki. Dziś na taki standard brakuje chętnych, a modernizacja letnisk na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych nierzadko okazuje się niemożliwa. Dlaczego?
Meandry polityki leśnej   Zbigniew Laurow 11
Wzorzec leśnictwa stworzony w międzywojniu przez Adama Loreta nie odbiegał od zasady określonej w latach 90. Ku czemu prowadzi zapoczątkowana po wojnie liberalizacja i prywatyzacja leśnictwa? I co będzie źródłem finansowania leśnictwa wielofunkcyjnego? Znaki zapytania się mnożą.
Urządzanie na nowo   Emilian Szczerbicki 14
Odnowiona IUL ma uporządkować procesy związane z urządzaniem lasu w nowych realiach. Na ten ważny dokument przyjdzie jeszcze poczekać, gdyż wiele proponowanych zapisów dzieli opinie ekspertów.
IUL musi być precyzyjnym przewodnikiem   Emilian Szczerbicki 16
Wydanie znowelizowanej IUL pełnej niejasności, niedoróbek, a nawet merytorycznych błędów byłoby złą decyzją. Warto poświęcić jeszcze trochę czasu i pracy, aby nowelizacja ta dobrze posłużyła polskiemu leśnictwu – mówi dr hab. inż. Roman Jaszczak, kierownik Katedry Urządzania Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Aktywność mocno   Emilian Szczerbicki 17
Z oceny doradców, jak i fragmentarycznej analizy realizacji niektórych programów wynika, że leśnicy mają jeszcze wiele do zrobienia, by w pełni skorzystać ze środków unijnych transzy 2007–13. Utrudnieniem w monitorowaniu sytuacji jest brak zbiorczych danych odnośnie kwot unijnych, jakie dotąd skonsumowały jednostki LP.
Myślenia nie sposób zaordynować   Emilian Szczerbicki 19
O projektach kluczowych LP, aktywności nadleśnictw, barierach w pozyskiwaniu euro i tzw. ogólnosystemowych trudnościach – mówi Anna Wilińska, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Puszcza nie odpuszcza   Wojciech Sobociński 20
Senacka Komisja Środowiska odwiedziła Białowieżę. Opiniom różnych środowisk na temat poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego jak zwykle towarzyszyły spore emocje.
Las uwag i propozycji   Emilian Szczerbicki 21
To kolejna po pięciu latach próba modyfikacji Ustawy o lasach. Ministerstwo Środowiska liczy, że tę uda się doprowadzić do finału z końcem roku. Propozycja dotyczy przede wszystkim sfery organizacyjno-finansowej i nie wygląda na kosmetyczne poprawki.
Sposoby na zwójki   Stanisław Sobolewski 24
Zwójki jodłowe pojawiają się, na poziomie gradacji, cyklicznie w lasach Gór Świętokrzyskich, a ich epicentrum są kompleksy należące do Nadleśnictwa Łagów. ZOL w Radomiu wspólnie z miejscowymi leśnikami podejmuje wysiłki, by unieszkodliwić owady na niewielkiej powierzchni, a tym samym uniemożliwić ich inwazję na sąsiednie tereny.
Zabudowa Ojcowa   Tomasz Dębiec 26
Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy z obszarów o najwyższej randze ochronnej w Polsce. Jako znana marka turystyczna kojarzony jest przede wszystkim z jaskiniami, wapiennymi skałami i unikalnymi zabytkami. Niewiele osób zwraca jednak uwagę na pokrywające go lasy.
W tych samych lasach   Emilian Szczerbicki 28
Lasy kłobuckie i okoliczne bez większej przesady można nazwać lasami Parkitnych. Z zielonym majątkiem na tym terenie związało się ponad 20 członków rodziny, pełniąc służbę na różnych szczeblach zawodowej hierarchii.
Z dwóch jedno   Tomasz Dębiec 30
Łączenie nadleśnictw budzi emocje, zwłaszcza wśród pracowników łączonych jednostek. To co dla jednych jest połączeniem nadleśnictw, dla innych oznacza likwidację. Podpis dyrektora generalnego pod stosownym dokumentem wprowadza w życie zapisy na papierze, ale właściwe działania w terenie to proces trwający wiele miesięcy.
Połączenia, likwidacje i reaktywacje   Rafał Zubkowicz 31
Łączenie (ale i dzielenie) nadleśnictw w ostatniej dekadzie miało miejsce kilkakrotnie. Często takim działaniom towarzyszyły protesty załóg, jak np. w istniejących do dziś Nadleśnictwie Płytnica i Kalisz Pomorski (przeniesione z RDLP w Szczecinku do RDLP w Pile).
Zniżka regionalna   Mieczysław Remuszko 32
Czy prawo do zniżki przy zakupie mieszkania służbowego od LP uwzględniać już na etapie przetargu, czy nie? Sprawa jest niebagatelna, chodzi bowiem o późniejsze rozliczenie z fiskusem. Zdania są różne. Niestety.
Z wydawnictw   Monika Chojnacka 33
Magiczne drzewa w dziejach, legendach i środowisku nad środkowym Sanem. Tadeusz Misiak. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2010, str. 111.
Przewodnik po przyrodzie krainy Chopina. Wydawnictwo Kampinoskiego Parku Narodowego, Warszawa 2010, str. 107.
Falą w kleszcza?   Łukasz Łukasik 34
Leśnicy dobrze wiedzą, czym jest borelioza – każdy z nas zna przynajmniej kilka osób, które walczą z tą chorobą. Szukając różnych metod, aby sobie pomóc, mogą trafić na ofertę terapii biorezonansem.
Ostrożnie z nowościami   Katarzyna Kmieć 35
Skuteczność biorezonansu weryfikowana jest za pomocą tej samej aparatury – brak weryfikacji za pomocą innego typu testów, np. serologicznych lub genetycznych. Udowadniając skuteczność metody, padło stwierdzenie, że trzeba jeszcze w to wierzyć. Pierwsza wizyta to koszt rzędu 200 zł, następne – 100 zł. Biorąc pod uwagę, że takich wizyt musi być minimum pięć, to kwota, jaką trzeba wydać na to badanie, robi się niebagatelna.
Z wydawnictw   Wojciech Sobociński 35
Białowieski Park Narodowy. Poznać – zrozumieć – zachować. Praca zbiorowa BPN 2009, s. 240
Smak białowieskiego miodu. Jan Walencik. Żubrowa 10 2010, s. 223
Tropem Szafera na skraj Sahary   Aleksander Malinow 36

Podczas przygotowań do wyprawy na bezdroża Mauretanii i Mali wpadła mi w ręce, napisana przez profesora Władysława Szafera, relacja z podróży na skraj Sahary, którą odbył 85 lat temu. Postanowiłem ruszyć śladami profesora do Tunezji i sprawdzić, co zachowało się z tego, o czym pisał.

Kierunki rozwoju   Mieczysław Remuszko 39

Na zorganizowany przez Motoryzacyjną Agencję Sierpowski EKO-Test 2010 zjechało 16 samochodów. Niezależnie od ich skromnej liczby można było dostrzec tendencje dominujące w motoryzacji.

Modrzewie pod wulkanem   Adam Snopek 40

Islandia – kraj tundry, skał, lodowców i pustkowi uformowanych przez dające się od czasu do czasu we znaki całej Europie wulkany, jak chyba mało które z europejskich państw nie kojarzy się z lasami i leśnictwem.

Z żałobnej karty   Maciej Taborski 41
Konstanty Cichowski (1946–2010)
Poza normami   Robert Kimbar 42

Falisty kształt przekroju poprzecznego pnia, pęknięcia powietrzne, pęknięcia żywiczne oraz rozwidlenie to jedynie kilka przykładów wad drewna, których próżno szukać w stosowanej obecnie normie.

Z zagranicy   Arkadiusz Seliga 44
Austria. ÖBf stawia na dywersyfikację; Austria. ÖBf promuje swoje oferty lokalizacyjne; Finlandia. Młodzieżowy parlament leśny; Szwecja. Göran Persson ponownie szefem Sveaskogu
Rynek drzewny   Magdalena Żuchlińska 45
Nowa Ustawa o lasach. Co na to drzewiarze?; Anulowane aukcje na e-drewno. Ciąg dalszy; Skarga OZPPD. Za późno; Handel nielegalnym drewnem. Afryka mówi NIE!
Zabić bobra!   Mieczysław Remuszko 46

Polska została ciężko dotknięta przez kolejne fale powodziowe. Winni zostali już wykryci. W drodze administracyjnej skazano ich na śmierć. Bez sądu i prawa do obrony.

Las Polski - numer 13-14/2010
Polecamy