NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 6/2010
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Nauka pójdzie w las?   Daniel Klawczyński 2
Nadzieje, niepokój, radość, obawa przed nowym miejscem i ludźmi. Czyli pierwszy dzień w pracy w nadleśnictwie. Podobnie czuł się Stefan Sykut, który właśnie rozpoczął staż w Nadleśnictwie Strzebielino.
 
 
 
Ile kosztuje natura?   Rafał Zubkowicz 3
Przypadkiem czy nie, ale w drugiej połowie marca wysypały się konferencje dotyczące ochrony przyrody w lasach. CEPL w Rogowie zaprasza, by dyskutować nt. Unia Europejska dla zachowania różnorodności biologicznej polskich lasów (Las Polski patronuje tej konferencji), Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji organizuje seminarium Natura 2000. Szanse i zagrożenia.
 
 
Informacje    4
Leśne echa w Rzeczpospolitej – Jak wygląda ten Kobiór?; Zmiany w parkach narodowych – Pierwsze głosy sprzeciwu; Trwają szczepienia przeciwko KZM – Sezon na kleszcza; ZSL w Rucianem-Nidzie – Konkurs Umiejętności Leśnych
 
 
Biuletyn Specjalny   Mieczysław Remuszko 6
Młodszym Czytelnikom winien jestem historyczne wyjaśnienie. Otóż w czasach ustroju powszechnej szczęśliwości istniały dwa oficjalne obiegi informacji. W jednym z nich (czyli w tzw. środkach musowego przekazu) ukazywały się, przefiltrowane przez cenzurę, wiadomości dla ludu pracującego miast i wsi, drugi zaś – w którym też zresztą nie było wszystkich informacji – ukazywał się jako Biuletyn Specjalny i dostępny był wyłącznie dla bardzo wąskiego grona odbiorców.
 
 
 
Bilans mrozów   Emilian Szczerbicki 7
Zdaniem leśników i naukowców ubytki zwierzyny w czasie minionej zimy mieszczą się w granicach naturalnej selekcji spowodowanej trudniejszymi warunkami. Problem, na który zwraca uwagę administracja leśna, to sfory wygłodniałych psów.
 
 
Afery żadnej nie było   Mieczysław Remuszko 8
Zieleniec – po ostatnich wydarzeniach to już nie tylko nazwa nadleśnictwa. To znaczące hasło i synonim podejrzanych inwestycji. Zupełnie niesłusznie. Żadnego Zieleńca przecież nie było!
 
 
 
Kto winien?   Marek Zięba 9
W związku z artykułem pt. Milionowy dług Sobiesiaka, który 9 marca 2010 r. ukazał się w Rzeczpospolitej, rzecznik RDLP we Wrocławiu wystosował wyjaśnienie, którego treść cytujemy:
 
 
Leśne szachy   Dariusz Gizak 10
Sytuacja lasów w obrębie Nadleśnictwa Siedlce to typowy obrazek historycznych i własnościowych przemian na Mazowszu. 6,8 tys. ha lasów Skarbu Państwa w 1192 działkach a do tego podobnie poszatkowane 21 tys. ha lasów nadzorowanych. Do tego kilkaset działek leśnych Skarbu Państwa bez możliwości skutecznego zarządu.
 
 
 
Kto wodował, a kto się załapał   Mieczysław Remuszko 13
Tak się złożyło, że pisząc ten tekst słuchałem piosenek jednego z moich ulubionych autorów, Wojciecha Młynarskiego, ze zdumieniem i zgrozą zarazem konstatując, że nic, ale to nic zupełnie nie straciły ze swojej aktualności, choć od ich napisania minęło niekiedy kilkadziesiąt lat...
 
 
 
Pogmatwana przeszłość, niejasna przyszłość   Emilian Szczerbicki 14
Wspólnota leśna nie ma instrumentów niezbędnych do nowoczesnego zarządzania lasem. Jej efektywność zależy głównie od charyzmy szefa, jednomyślności i pracowitości udziałowców, ich miłości do lasu i odwagi w przymykaniu oka na meandry nieuregulowanych stosunków własnościowych.
 
 
 
Las polski poza Polską   Emilian Szczerbicki 16
Wspólnota Leśna Urbarialna w Lipnicy Wielkiej od lat walczy o odzyskanie swojego lasu, który znalazł się w granicach Słowacji na skutek regulacji naszej południowej granicy przed 80 laty. Do zwycięstwa droga jeszcze daleka, a nadzieja słabnie.
 
 
 
Drzewa z Osuchowa   Robert Tomusiak, Paweł Zarzyński 17
Nasz kraj obfituje w stare, okazałe drzewa, niemniej ich rozkład geograficzny jest bardzo nierównomierny. W niektórych gminach obiektów takich niemal się nie spotyka, z drugiej zaś strony można natrafić na miejscowości, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się ich całe mnóstwo. Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, takimi pomnikowymi eldorado bardzo często są parki i tereny podworskie wokół dawnych lub wciąż istniejących pałaców i pomniejszych siedzib szlacheckich.
 
 
 
Niełatwa konkurencja   Daniel Klawczyński 18
Niewiele osób wie, że w strukturze Lasów Państwowych jest też miejsce na tartak. Ten w Lęborku modernizuje się i nieźle sobie radzi, mimo ograniczeń, jakie dotyczą firmy państwowej.
 
 
 
 
 
 
Na trudny czas   Małgorzata Kołodziejczyk 20
Są leśnikami z różnych części Polski dotkniętymi przez cierpienie – ciężką chorobą najbliższych. Łączy ich walka o zdrowie tych, dla których są jedynym wsparciem, a także świadomość, że w trudnych chwilach nie są sami. O pomocy, jakiej doświadczyli za sprawą Fundacji Pomoc Leśnikom, opowiadają rodzice chorych dzieci.
 
 
 
Abyśmy zdążyli z pomocą   Małgorzata Kołodziejczyk 21
Trzy pytania do Grażyny Zagrobelnej, współtwórczyni Fundacji Pomoc Leśnikom w Krośnie.
 
 
 
Zapraszają do... lasu   Daniel Klawczyński 22
Stały się elementem przydrożnego krajobrazu. W żargonie zawodowych kierowców określane są różnie, ale najbardziej znane jest miano tirówek. Najczęściej widać je w okolicy leśnych parkingów i w celu korzystania z ich usług zapraszają właśnie do lasu.
 
 
 
Chcę być leśniczym   Maya Gielniak 24
Bernard Góra całe życie związał z rodzinną Czarną Dąbrową. Tu był drwalem, gajowym, podleśniczym, leśniczym. Tu uczył się i pracował. Tu grał ze swoim wiejskim zespołem. Zawsze odważny, ambitny, chętny do nauki. Wszystko po to, żeby być leśniczym. Dobrym leśniczym.
 
 
 
Grzybowe choroby infekcyjne w ubiegłym roku   Monika Małecka 26
Spośród chorób grzybowych, które dotykały drzewostany Lasów Państwowych w zeszłym roku, największy udział miały huba korzeni i opieńkowa zgnilizna korzeni (łącznie ćwierć miliona hektarów).
 
 
Z wydawnictw   Wojciech Sobociński 27
Nowy wymiar. Albumy. Carta Blanca 2007/08
 
 
 
Obywatel leśniczy   Ryszard Adamczyk 28
Pierwsza dekada po II wojnie światowej to trudny czas odbudowy po wojennych zniszczeniach. To lata intensywnych eksperymentów ustrojowych, które nie ominęły także leśnictwa.
 
 
 
Dziupla a uszkodzenie przez ptaki   Robert Kimbar 30
W tym numerze o różnicach i wspólnym mianowniku: uszkodzeń przez ptaki, dziupli (naturalnych i tych wykutych przez dzięcioły), żerowisk i generalnie wszystkich pustych przestrzeni wewnątrz pnia.
 
 
Z zagranicy   Arkadiusz Seliga 32
Szwecja. Wyniki Sveaskogu gorsze niż w 2008 roku; Wielka Brytania. Pamela Warhurst szefową Komisji Leśnej; Finlandia. Przemysł drzewny ponownie na czele; Austria. Georg Erlacher doceniony; Norwegia. Pozyskanie najniższe od 34 lat
 
 
Rynek drzewny   Magdalena Żuchlińska 33
Polskie meble. Nowa szansa; Drewno tropikalne. Spadek importu do USA; Kanadyjskie samorządy. Promocja drewna
 
 
Z żałobnej karty   Przyjaciele Andrzeja 33
Andrzej Koper (1974–2010)
 
 
 
Las Polski - numer 6/2010
Polecamy