NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 19/1994
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Międzynarodowe Sympozjum IUFRO w Krakowie   Katarzyna Bielawska 2
Badanie rynków surowca drzewnego w wybranych krajach europejskich   Stanisław Zając 4
Komputerowe przetwarzanie szacunków brakarskich (1)   Bronisław Kłapeć, Krzysztof Siekierski 7
Mniszka zwalczona   Katarzyna Bielawska 9
Co dalej z systemem ochrony przeciwpożarowej lasów?   Karol Wiler 10
Choinek szary (Brachyderes incanus L.) - szkodnik upraw i młodników sosnowych   Andrzej Sierpiński, Edmund Śliwa 12
Zadania Policji w świetle przepisów ustaw o ochronie przyrody, o lasach i hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim   Roman Stec 14
Ukraińskie Karpaty   Zygmunt Rygiel 18
Z wydawnictw   Krzysztof Trawiński 21
W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali. Polska a Rosja 1939-42, wybór i opracowanie Gross Jan Tomasz, Grudzińska Gross Irena. 1990
W prasie o lasach i leśnictwie   Redakcja 22
Las dla leśnika i ekologa
Z żałobnej karty   Tadeusz Przybylski 23
Profesor dr hab. Zbigniew Stecki
Las w moim obiektywie   Zbigniew Domański 24
Las Polski - numer 19/1994
Polecamy