NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 4/1994
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Wystąpienie poselskie   Redakcja 2
Listy do Lasu Polskiego   Jan Szwed 3
Rozmawialiśmy z...   Katarzyna Bielawska, Mirosław Gwiazdowicz 4
Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych dr. Januszem Dawidziukiem
Półnaturalna hodowla lasu jest nadal aktualna   Eugeniusz Bernadzki 7
Możliwości wykorzystania biopreparatów wirusowych do zwalczania borecznika rudego   Alicja Cichońska 11
Las to także kapitał (2)   Lech Płotkowski 12
Krótko o wszystkim   R. K. 14
Nowy projekt ustawy leśnej w Szwecji opublikowany; Szwecja: podwojony zysk energetyczny ze zrebków drzewnych
Stan badań nad zmiennością wewnątrzgatunkową huby korzeniowej   Anna Żółciak 15
Video-stereo-digitizer i możliwości jego zastosowania w przetwarzaniu treści obrazów obszarów leśnych   Krzysztof Będkowski 16
Wycieczka leśna do Nadrenii Palatynatu i Luksemburga (2)   Łukasz Brodziak, Eugeniusz Skrabski 18
Las i prawo   Roman Stec 20
Propozycje nowej regulacji ustawowej w zakresie prawa łowieckiego
Z wydawnictw   Aleksander Rachwald 21
Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach. Graczyk Ryszard. 1992
W prasie o lasach i leśnictwie   Redakcja 22
Roztocze nieznane; Europa bez lasów; Listy do życia
Danuta Pięta   Stanisław Czopor 23
Ochrona przyrody Polska 1993   Redakcja 24
Las Polski - numer 4/1994
Polecamy