NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 22/2009
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Okładka   Tomasz Dębiec 3
Michał Zdebik od dwóch lat jest podleśniczym w Nadleśnictwie Chrzanów. Choć ma jeszcze osobowe
auto Suzuki Baleno, to jednak najczęściej w użyciu jest Vitara. Samochód, wyprodukowany jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, jeździł kiedyś po drogach RFN.
Informacje    4
90-lecie Wydziału Leśnego SGGW – Jubileuszowa wystawa; Informacja o stanie lasów – Spadło tempo zalesień; Finał konkursu Czysty Las – Nagrody rozdane; OKL w Gołuchowie – Drewnem malowane; Nadleśnictwa Radom i Kozienice – Pan leśniczy nagrodzony; Technikum Leśne w Rogozińcu – Konferencja o harwesterach; GDOŚ – Lasy Państwowe – Narada w Supraślu
Kryzys to dobry czas na zmiany   Rafał Zubkowicz 7
Całą jesień las szumiał o optymalizacji. Teraz, kiedy nadleśniczowie i dyrektorzy przygotowali koncepcje zmian w swoich jednostkach, duże liczby przybrały kształt konkretnych osób i leśnictw. Dyrektor Marian Pigan wyjaśnia – to ma być likwidacja dysproporcji.
A szkody rosną   Wojciech Sobociński 10
Ponad trzykrotny wzrost liczebności łosi jest namacalnym efektem wprowadzonego w 2001 r. moratorium na ich odstrzał. W tym samym czasie w północno-wschodniej Polsce powierzchnia lasów uszkodzonych przez te zwierzęta zwiększyła się sześciokrotnie.
Deputatowe debatowanie   Bartosz Szpojda 12
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zwróciła się do wszystkich leśnych Związków Zawodowych z propozycją rezygnacji z deputatu opałowego na rzecz stałego ekwiwalentu pieniężnego. Wywołało to ożywioną dyskusję…
Życie po życiu   Paweł Zarzyński 14
Niektóre drzewa nawet po śmierci biologicznej żyją nadal, stając się martwymi pomnikami pamięci. W takiej formie służą i przyrodzie, i ludziom.
Terenowe konie mechaniczne   Tomasz Dębiec 16
Czasy gajowego Maruchy jeżdżącego z flintą na rowerze po leśnych ostępach, minęły bezpowrotnie. Teraz Marucha używa samochodu. Terenowego.
Palący problem   Łukasz Łukasik 18
Skutki pożarów są czasami bodźcem do pozytywnych zmian. Często jednak zmiany te obciążają innowatorów dodatkowymi kosztami. Z takimi problemami już wkrótce będą się musiały zmierzyć Lasy Państwowe.
Dąb Władek z Zagrzęby z Karczmisk   Robert Tomusiak, Paweł Zarzyński 19
Zwyczaj nadawania imion wyjątkowo okazałym, sędziwym drzewom jest w naszym kraju zjawiskiem dość powszechnym. Niestety, ich repertuar bywa z reguły dość ubogi i w wielu wypadkach ogranicza się do imion dawnych władców Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Bolesława Chrobrego.
Elfenhain znaczy Gaj Elfów   Justyna Gawrych, Rafał Zubkowicz 20
Nonen Busch (Las zakonnic) był ich własnością? Co mogła oznaczać nazwa Cierpiące Jodły? Toponimy to nazwy miejsc. Za ich pomocą można odtworzyć przeszłość niejednego obszaru. Dawne nazwy topograficzne, również związane z lasem, powinny zafrapować szczególnie zamieszkujących dane tereny.
Z wydawnictw   Sobociński Wojciech 22
Uszkodzenia drzew leśnych. Janusz Szałkiewicz. PWRiL 2009, s. 357
Sukces zielonych mundurów   Rafał Zubkowicz 23
Aż pięć nadleśnictw i jeden park narodowy znalazły się w gronie laureatów konkursu Lider Polskiej Ekologii. W poniedziałek 9 listopada zostały ogłoszone wyniki prestiżowej rywalizacji, której patronem honorowym jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Uwaga! Kryzys   Andrzej Marzęda 24
Najpoważniejszy kryzys gospodarczy XX w. (lata 1929–33) stał się impulsem do wypracowania działań osłabiających skutki załamań ekonomicznych. W efekcie powstała koncepcja systemów wczesnego ostrzegania.
Drzewo umarłych   Hubert Lachowicz 26
Cyprysa uważano za symbol śmierci dlatego, że raz ścięty nigdy się nie odradzał. Postrzegany był także jako drzewo posępne, choć jego żywotność, długowieczność i trwałe, nieulegające rozkładowi drewno powinno zeń uczynić symbol nieśmiertelności.
Zostawało w rodzinie   Wojciech Sobociński 28
W połowie XIX wieku atutem dającym pierwszeństwo w zajęciu niektórych niższych stanowiskach leśnych było posiadanie kilku synów lub braci. Im liczniejsza rodzina tym łatwiej było o hurtowe zatrudnienie wszystkich należących doń mężczyzn.
Z żałobnej karty   Janusz Bańkowski 29
Edward Jędryszczak (1948–2009)
Chodniki owadzie a surowiec drzewny   Tomasz Jaworski, Robert Kimbar 30
W przypadku chodników owadzich bardzo prawdziwa jest reguła, że o ile występują głębiej w drewnie, najbardziej niekorzystne są te najmniejsze. Jest ich zwykle dużo, a chodniki drwalnika zawierają ponadto zabarwiającą drewno grzybnię.
Gdy zgaśnie światło   Przemysław Miller 31
Lampy naftowe nadal są stałym elementem wyposażenia wielu służb leśnych na całym świecie. Doskonale spisują się w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych i odludnych miejscach, gdzie można zapomnieć o dostępie do energii elektrycznej.
Rynek drzewny   Magdalena Żuchlińska 32
Energia odnawialna. Drewno nie będzie biomasą; UOKiK. Pozytywnie o zasadach; Weyerhaeuser. Działalność w Polsce; Rosja. Nie będzie podwyżki cła; Unia Europejska. Stanowisko wobec produktów drzewnych; Szwecja. Lider konsumpcji peletu
Klinowata skrzynka dla pełzaczy   Dariusz Graszka-Petrykowski 33
Pełzacze mają spory problem ze znalezieniem miejsca lęgowego wśród młodych, prostych i zdrowych drzew. Ich obecność w ekosystemie leśnym jest jednak szczególnie ważna, gdyż zjadają owady poukrywane w szczelinach pnia – w tym jaja brudnicy.
Las Polski - numer 22/2009
Polecamy