NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 18/1987
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Pierwsi w Połczynie   Mirosław Sobkowiak 3
Atestacja stanowisk pracy w Lasach Państwowych   Jerzy Ochocki 5
Sytuacja w leśnictwie w I półroczu 1987 r.   bor. 7
Tymczasowe zasady zagospodarowania lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w warunkach zagrożeń przemysłowych (I)   E.K. 8
Program wyposażenia technicznego przedsiębiorstw Lasów Państwowych do 1990 r. i prognoza do 2000 r.   M.S. 11
Rozwój i kolonizacja mrówek w strefie radiacji podziemnych cieków wodnych   Ireneusz Henryk 14
Długotrwałe skutki działania emisji przemysłowych na gleby leśne   Urszula Pokojska 15
Przykład organizacji pozyskiwania drewna w lasach tropikalnych Meksyku   Piotr Paschalis 18
II Krajowy Zjazd Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych   Ewa Kwiecień 20
Współpraca z Austrią   T.Ż. 21
Działania Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego na rzecz ochrony środowiska   A. Ruszczyński 22
Potrzeby i możliwości rekreacji w lasach Polski (T. Gierliński)   dan 22
Do myśliwych   Józefat Dominas 23
Las Polski - numer 18/1987
Polecamy