NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 12/2009
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Zielona rodzina   Rafał Zubkowicz 2
Kilkuset leśników z całej Polski zawitało 17 czerwca do Nadleśnictwa Chojnów. Okazją do spotkania były centralne obchody Dni Lasu.
Informacje    4
Najlepsi młodzi przyrodnicy; Sztandar na złoty jubileusz KPN; Pułapka na lisa; Dekada leśnych pielgrzymek do Studzienicznej; Kongres Europejskiej Unii Leśników; Unia nas ocenia; Z pomocą GKPŚ
Niemilknące echo przeszłorębnych   Jacek Przypaśniak 8
Od jakiegoś czasu – nie bez impulsów politycznych – toczy się dyskusja nt. występowania tzw. drzewostanów przeszłorębnych w lasach zarządzanych przez PGL LP. Ostatnio ponownie powrócono do tego tematu.
Dereń jadalny z Warszawy   Robert Tomusiak, Paweł Zarzyński 9
Maksymalne wielkości osiągane przez poszczególne gatunki drzew bywają bardzo zróżnicowane. Najokazalsze wymiary pnia w naszym klimacie osiągają dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, topole białe oraz sprowadzone z Południa platany.
Co ujawnia inwentaryzacja?   Małgorzata Kołodziejczyk 10
Dlaczego warto przeprowadzać inwentaryzację ostoi ptasich? Czy wyniki monitoringu mogą być zaskoczeniem? O tym rozmawiamy z Romanem Stelmachem, który kierował zeszłoroczną inwentaryzacją ornitologiczną 17 obszarów prowadzoną przez warszawski BULiGL i jest współautorem książki Ostoje ptaków w Polsce. Wyniki inwentaryzacji. Część 1.
Czy outsourcing to szansa?   Andrzej Marzęda 13
Outsourcing sprawdza się w polskich firmach, które chętnie korzystają z tej formy zarządzania. Czy w Lasach Państwowych, firmie bardzo specyficznej, jest miejsce na ten proces?
Obce – czy potrzebne?   Michał Piotrowski 16
Introdukowanie obcych gatunków drzew i krzewów to utrwalona tradycja praktycznego leśnictwa. Ich wprowadzanie, postrzegane wyłącznie przez pryzmat zysku ekonomicznego, jest jednak szkodliwe dla różnorodności biologicznej naszych lasów. Argumentem przeciwko sadzeniu obcych gatunków drzew i krzewów jest zjawisko ich inwazyjności, które zagraża rodzimej florze.
Na czarnym Śląsku   Tomasz Dębiec 18
Leśniczówka przy autostradzie, lasy otoczone kordonem osiedli, stratowane grzybowiska, do tego kopalnie, elektrownie i hałdy, a pod ściółką gazociągi i kable. Nie, to nie kadr z postindustrialnego filmu. W takim krajobrazie, niemal w samym środku śląskiej aglomeracji, od 36 lat pracuje leśniczy Krzysztof Gracyalny.
SMS od niedźwiedzia   Magdalena Apostołowicz 20
Program monitorowania niedźwiedzi brunatnych, którym objęto osobniki z Tatr oraz Bieszczadów, trwa już kilka lat. Za kilka miesięcy kolejne niedźwiedzie z tych terenów, dzięki nowoczesnym obrożom telemetrycznym wyposażonym w nadajniki GPS, będą wysyłać SMS ze swoją lokalizację.
Zieloni 2004   Dariusz Gizak 22
Spośród wielu organizacji ekologicznych działających na terenie Polski, Zieloni 2004 wyróżniają się pod wieloma względami. Przede wszystkim nie posiadają ustroju stowarzyszenia czy organizacji pożytku publicznego, ale działają w konstrukcyjnych ramach partii politycznej.
Z wydawnictw   Wojciech Sobociński 23
Atlas uszkodzeń drzew leśnych t. 1. G. Hartman, F. Nienhaus, H. Butin. Multico 2009
Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce. Praca zbiorowa. Carta Blanca 2008
Pozyskanie drewna w Japonii   Arkadiusz Seliga 24
Japończycy mają obecnie doskonałą okazję do wypracowania kompleksowego systemu zagospodarowania swoich lasów, ponieważ nie ograniczają ich jeszcze żadne schematy. Mechaniczne kopiowanie europejskich rozwiązań nie wchodzi jednak w rachubę ze względu na całkowicie odmienne warunki fizjograficzne.
Ewa zerwała granat?   Hubert Lachowicz 25
Biblia to istny katalog roślin – samych odmian leczniczych wymienia się w niej przeszło 70. Zapraszamy do zapoznania się z florą Ziemi świętej, najważniejszymi gatunkami drzew i krzewów, ich symboliką i miejscem w Piśmie Świętym.
Fałszywa twardziel   Robert Kimbar 26
Chcąc w kilku słowach napisać o fałszywej twardzieli, należy stwierdzić, że jest to jedna z najbardziej zagadkowych wad drewna. Zarówno mnogość jej kształtów i kolorów, jak i bardzo wiele teorii dotyczących powstawania wrażenie to potęgują.
Skrzynka dla sikor (typy A i A1)   Dariusz Graszka-Petrykowski 28
Najczęściej stosowana w polskich lasach skrzynka lęgowa może służyć nie tylko pospolitym bogatkom. Stosując pewne proste chwyty, możemy zachęcić do gniazdowania w niej także modraszki, pleszki i muchołówki żałobne.
Przewodnik po ArcGIS Desktop (12)   Reklamodawca 29
W poprzednim odcinku zaprezentowane zostały metody pracy z danymi tabelarycznymi w aplikacji ArcCatalog. Tym razem podamy kilka informacji ilustrujących, jak to zagadnienie wygląda od strony aplikacji ArcMap.
Dyscyplina typowo leśna   Małgorzata Kołodziejczyk 30
O pożytkach z biegania i historii Mistrzostw Polski Leśników w Biegu na Orientację mówi Włodzimierz Protasiewicz (na zdjęciu), prezes Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Biegu na Orientację Leśników, na co dzień pracownik RDLP w Białymstoku.
Z wydawnictw   Wojciech Sobociński 31
Księga lasu. A. Grzywacz, E. Kwiecień. OW Forest 2009
Rynek drzewny   Magdalena Żuchlińska 32
Lasów FSC w Afryce tyle co w Polsce; Zmiany w certyfikacji FSC; Polskie meble – bessa
Szanowny Panie Nadleśniczy…   Mirabella Kot-Kocińska 33
Ja niżej podpisany chcę niniejszym podać do wiadomości Pana, a jeszcze bardziej leśniczego Kazimierza Rączki z Głuchej Puszczy, pewną sprawą, że mimo naszej dobrej znajomości ja jestem dla Nadleśnictwa firma Mundex Zryw i poproszę, aby to było raz na zawsze zapamiętane.
Las Polski - numer 12/2009
Polecamy