NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 10/1985
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Młode prężne Wipsowo   Ryszard L. Borowy 3
Powołanie społecznego komitetu Dni Lasu i Zadrzewień    5
Aktualne zagrożenia lasów zielonogórskich   Stanisław Duda 6
Zadrzewienia zagród wiejskich   Barbara Zajączkowska 8
Wznowiene prac IBL - serii B    10
Poradnik ochrony lasu (2) Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1985 r.   Zbigniew Sierpiński, Edmund Śliwa 11
Lokomo - maszyny dla lasów   Ryszard L. Borowy 15
Badania nad ulepszeniem pilarki łańcuchowej   Henryk Mućk 17
40 lat z prasą leśną (3)   Stanisław Kasprzyk 18
Nowa pilarka do podkrzesywania drzew   Henryk Różański 18
Wyniki konkursu Leśnicy - Turystom   G.P. 21
Wyniki konkursu Ochrona Upraw Podokapowych   M.Sud. 21
Samoloty w leśnictwie   W.C. 21
Zatrucia roślinami wyższymi i grzybami   dan 22
Na pomoc lasom   L.V. 22
Marian Bramiński   S.C. 22
Humor z zeszytów uczniów szkół leśnych   S. Janicki 23
Las Polski - numer 10/1985
Polecamy