NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 2/2005
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Od redakcji   Artur Sawicki 3
Drodzy Czytelnicy! Według prognoz przemysł drzewny w tym roku będzie potrzebował ok. 34 mln m3 surowca drzewnego. Tymczasem w Lasach Państwowych planuje się pozyskać tylko 27,5 mln m3 grubizny, tj. o 1 mln m3 mniej niż w zeszłym roku. Niedobór surowca dotknie praktycznie wszystkie branże, począwszy od tartacznictwa, przemysłu płytowego i celulozowo-papierniczego, na odbiorcach drewna opałowego skończywszy.
Informacje    4
Leśny serwis informacyjny; Pokaz sprzętu OTL Jarocin; Sarnaki nad jeziorem; Nowa-stara Stacja Oceny Nasion w Bedoniu; Dyrektor Bielecki odszedł na emeryturę
Listy do Lasu Polskiego    6
Konkurs, konkurs...; Czy warto być przedsiębiorcą leśnym?; Chyba wiem?
Okrągły stół leśników   Tomasz Borecki, Andrzej Grzywacz, Andrzej Rodziewicz 8
Spotkanie okrągłego stołu zorganizował i prowadził rektor SGGW prof. Tomasz Borecki. Odbyło się ono w Pałacyku Rektorskim w dniach 6-7 września 2004 r. na Ursynowie w Warszawie.
Czarne chmury nad lasami   Zbigniew Laurów 9
Organizacja i efekty działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pańtwowe są dość stabilne i dobrze oceniane przez leśnikow krajów ościennych – a to niepokoi wielu naprawiaczy naszej gospodarki.
Leśnicy mogą na nas liczyć   Małgorzata Kołodziejczyk 12
O przyszłości Lasów Państwowych rozmawiamy z posłem Jarosławem Kaczyńskim, przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości.
Nowy inspektor, stare problemy   Strażnik leśny 14
Jako autor pytań do dyrekcji z artykułu Odpowiedź na zaproszenie do wspołpracy zamieszczonego w nr 22/2004 Lasu Polskiego, chciałbym odnieść się do odpowiedzi Pana Mariusza Kwiecińskiego, pełniącego obowiązki Głównego Inspektora Straży Leśnej.
Karta na rzecz drewna   Arkadiusz Seliga 15
We wrześniu 2004 r. niemiecki rząd oficjalnie zaprezentował kartę na rzecz drewna – programowy zapis polityki zwiększania zużcia drewna w Niemczech. Kto używa drewna, ten przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu oraz pomaga przy tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy na obszarach wiejskich – mowiła podczas prezentacji Renate Kuenast, minister wyżywienia, rolnictwa i ochrony konsumentow w niemieckim rzadzie federalnym. – wspólnie z przedstawicielstwami gospodarki, ochrony przyrody i zwiazków zawodowych przekształciliśmy tę wizję w konkretny plan – Kartę na rzecz drewna. Naszym wspólnym celem jest zwiększenie zużcia drewna o 20% w następnych 10 latach.
Leśnicy w Collegium Novum   Dariusz Graszka-Petrykowski 18
29 listopada 2004 roku do Krakowa zjechały prawie wszystkie osoby mające wpływ na gospodarkę leśną w Polsce.
Pierwsza praca   Ryszard Adamczyk 20
22 czerwca 1949 r. świadectwa ukończenia Państwowego Liceum Leśnego I stopnia otrzymali absolwenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 1946 r.
Znaczenie gospodarki leśnej   Piotr Gołos 22
Przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne, jakie miały miejsce po 1989 r. objęły także gospodarkę leśną.
LKP Lasy Janowskie   Małgorzata Kołodziejczyk 23
Lasy Janowskie łącznie z Puszcza Solską to jeden z największych obszarow leśnych w Polsce. Krajobraz leśny jest urozmaicony –występują tam bory sosnowe z wyspowymi fragmentami jodły i lasow mieszanych poprzecinane wstLgami rzek, stawy rybne, torfowiska i wzniesienia wydmowe.
Choroby drzew leśnych – dąb   Paweł Zarzyński 24
Podziwiając wspaniałe, pełne potęgi i majestatu leśne drzewa zachwycamy się ich witalnością i ogromem. Wydaje nam się, że mogą trwać wiecznie, na przekór mijajacemu czasowi, nie poddając się niszczycielskiej sile przyrody.
Leśne kalendarium – 2004 rok (2)   Redakcja 26
Las jako siedlisko gniazdowe bielika   Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki 28
W warunkach polskich ponad 95% gniazd bielika położonych jest w lasach pańtwowych. Z tego względu ochrona siedlisk tego gatunku stanowi ważny element wielofunkcyjnego systemu gospodarowania i zarzadzania terenami leśnymi.
Las Polski - numer 2/2005
Polecamy