NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 1s/2006
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Od redakcji   Redakcja 3
Zima w tym roku długo nie chciała puścić... W kocu jednak śnieg ustąpił, a kwatery na szkółkach już niedługo zazielenią się wschodami. To najlepszy moment, by oddać w Wasze ręce kolejny, czwarty już numer specjalny \”Lasu Polskiego\” poświęcony w całości szkółkarstwu.
Informacje    4
Obieg wody: na szkółce jak w elektrowni atomowej; Semen ułatwia pracę.
Pracowity rok   Dariusz Graszka-Petrykowski 8
O pierwszym pełnym roku działalności Biura Nasiennictwa Leśnego oraz o tym, czego leśnik może spodziewać się po przyjeżdzie jego współpracowników na kontrolę terenową, rozmawiamy z Ryszardem Dzialukiem, dyrektorem BNL.
Uchylone drzwi   Dariusz Graszka-Petrykowski 10
O kondycji prywatnego szkółkarstwa leśnego, nierównym traktowaniu prywatnych szkółkarzy przez Ustawę o nasiennictwie leśnym oraz o przyszłości szkółkarstwa leśnego w Polsce rozmawiamy z Witoldem Szneiderem, członkiem Stowarzyszenia Leśnych Szkółkarzy Polskich.
Organizacja pracy w szkółce   Robert Furdyna 12
Po wielu latach praktyki w szkółkarstwie leśnym mogę stwierdzić, że oprócz zasobnej gleby, zaplecza technicznego oraz niezbędnej wiedzy do osiągnięcia wysokich wyników produkcji niezbędna jest dobra organizacja pracy i właściwa kadra pracowników.
Rewitalizacja gleb w szkółkach leśnych   Grażyna Szołtyk 14
W szkółkach funkcjonujących ponad 25 lat następuje zjawisko zmęczenia gleby. Celem przywrócenia jej sprawności przeprowadza się rewitalizację, obejmującą m.in. nawożenie organiczne i mineralne, regulację pH i likwidację podeszwy płużnej.
Zmianowanie i ugory zielone   Barbara Duda, Jan Łukaszewicz 16
W naturalnych ekosystemach leśnych różne gatunki występują obok siebie, a ich bogactwo tworzy naturalny płodozmian. W polskim modelu szkółkarstwa leśnego stosowanie płodozmianów z zawartymi w nich zmianowaniem gatunków i ugorami zielonymi pozwala na racjonalne wykorzystanie gleb szkółek.
Produkcja kompostów   Maria Hauke, Stefan Tarasiuk, Wojciech Wesoły 18
Istota kompostowania wywodzi się od naturalnej zasady zamkniętego obiegu materii w środowisku. Jest to proces ciągły, polegający na rozkładzie substancji z resztek roślinnych i zwierzęcych poddanych procesom biochemicznym oraz działaniu organizów glebowych. Otrzymany kompost jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz odpowiednim dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym stosowanym w szkółkach leśnych.
Hydrożele w leśnictwie   Mateusz Garbacz, Piotr Leciejewski 22
Przedstawiamy kolejną nowoczesną technologię, która w niedługim czasie zapewne znajdzie zastosowanie w leśnictwie. Hydrożele mogą być przydatne wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba poprawy warunków wodnych w glebie.
Nowe możliwości mikoryzacji   Jerzy Kubiak 26
Działanie szczepionek mikoryzowych firmy Mykoflor sprawdzone zostało na szkółce leśnej w Falsztynie (Nadleśnictwo Krościenko, RDLP w Krakowie) oraz przy zalesieniach w Czerwonym Borze (Nadlesnictwo Łomża, RDLP w Białymstoku).
Zgorzel siewek   Barbara Duda 28

Ograniczenie występowania zgorzeli siewek jest dużym problemem dla szkółkarzy. Zwalczanie chemiczne choroby jest bardzo trudne, gdyż powodujące ją patogeny należą do różnych grup systematycznych i niemal każdy gatunek wymaga zastosowania innej substancji biologicznie aktywnej.

Fytoforoza olszy - nowe zjawisko w szkółkach leśnych   Tomasz Oszako 30
Zamieranie olszy powodowane przez patogeny z rodzaju Phytophtora to stosunkowo nowy problem w ochronie lasu. Najczęstszym źródłem infekcji jest wysadzanie na uprawach zakażonych sadzonek! Dlatego leśnikom szkółkarzom przyda się wiedza o wykrywaniu i zapobieganiu fytoftorozie
SON_WWW   Artur Sawicki 34
W ostatnim czasie zasoby informatyczne Lasów Państwowych wzbogaciły się o nowy program informatyczny o nazwie SON_WWW, służący do kontaktów pomiędzy nadleśnictwami a stacjami oceny nasion przy zgłaszaniu próbek nasion do oceny, jak również do odbierania przez nadleśnictwa informacji zwrotnej zawierającej wynik oceny.
Jak obliczyć prawdziwe koszty produkcji?   Stefan Tarasiuk, Wojciech Wesoły 36
Istniejąca metodyka obliczania kosztów jednostkowych produkcji szkółkarskiej, a także zasady planowania, ewidencjonowania i analizowania procesu produkcji szkółkarskiej są wadliwe i wymagają zmian. Poniżej przedstawiamy propozycję korekty, która dotychczas nie spotkała się jednak z parktycznym odzewem ze strony DGLP.
Siewniki    38
Przedstawiamy przegląd różnego rodzaju siewników mogących znaleźć zastosowanie na szkółce leśnej.
Potrzeba matką wynalazków   Mariusz Kotlarski 40
Pracownicy Gospodarstwa Szkółkarskiego w Felczynie (Nadleśnictwo Nawojowa, RDLP w Krakowie) mogą się pochwalić wieloma wymyślonymi przez siebie usprawnieniami, które - choć same w sobie drobne - znacząco ułatwiają prace w szkółce.
Nadzorować czy organizować?   Robert Furdyna 42
Las Polski - numer 1s/2006
Polecamy