NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 17/1989
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Trudno związać koniec z końcem    2
Lasy Państwowe, jakkolwiek przez swą odmienność nie podlegają ustawie o przedsiębiorstwach- podlegają niestety wszystkim warunkom zewnętrznym tworzonym w gospodarce przez przepisy reformy gospodarczej. Specyfika przedsiębiorstw leśnych zauważona została w sferze uregulowań administracyjnych, pominięto ją wszakże w postanowieniach systemu finansowego, w sposób nieznaczny tylko łagodząc ujemne skutki rozwiązań prawa finansowego.
Poroniony pomysł   Bolesław Białczak 3
W  Lesie Polskim 6/1989 ukazał się artykuł Zdzisława Henicza i Ryszarda Pastoka na temat schematu organizacyjnego nadleśnictwa Jarocin. Po przeczytaniu tego artykułu chciałbym zadać pytanie? Ilu to robotników w tym nadleśnictwie pracuje w lesie na tak rozbudowaną administrację gryzipiórków. inspektorów, kierowników, kontrolerów i tak dalej.  
Doświadczenia z hodowlą lipy drobnolistnej   Jan Czart, Tadeusz Puchniarski, Irena Sobania 4
Lipa drobnolistna Tilia cordata jest w Polsce jednym z dwóch rodzimych gatunków lip. Występuje w formie litych drzewostanów, względnie jako domieszka w lasach nizinnych. Rodzaj Lipa- Tilia z rodziny Lipowate- Tiliaceae obejmuje około 30 gatunków drzew występujących w strefie umiarkowanej półkuli północnej.
Zwalczanie Strzygoni choinówki w Nadl. Spychowo   Jerzy Adomas 6
Mordercze gradacje strzygoni były niejednokrotnie przyczyną śmierdzi drzewostanów sosnowych. W borach Puszczy Augustowskiej, Kurpiowskiej, Nadnoteckiej, Borów Tucholskich i Wielkopolski w latach 1922-1924 wycięto około 100 tys. ha drzewostanów nie regenerujących, a pozbawionych igliwia przez larwy strzygoni choinówki.
Produkcja zrębków celulozowych w lesie   Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński 7
Co rokuwzrasta zapotrzebowanie na świecie na zrębki celulozowe i celulozę. W niektórych krajach Europy- Szwecja, finlandia przemysł celulozowy jest bardzo ważnym przemysłem dla gospodarki narodowej. W krajach tych przywiązuje się dużą wagę do problematyki produkcji w lesie dobrych jakościowo zrębków.
Historia gospodarki leśnej u źródeł Sanu (2)   Zygmunt Rygiel 9
Okres międzywojenny w gospodarstwie leśnym można podzielić na dwa podokresy. Pierwszy obejmuje lata 1919- 1930 - czas dobrej koniunktury i wysokich cen drewna oraz dużego zapotrzebowania na surowiec drzewny i tarcicę (związany z odbudową kraju ze zniszczeń wojennych). w tym też okresie istniały duże możliwości eksportowe drewna i jego przetworów na rynki zagraniczne.
Szkodniki wtórne w Świerczynach Górskich NRD   Wojciech Grodzki 11
W lasach górskich NRD dominującym gatunkiem jest świerk pospolity, tworzący przeważnie lite, jednogatunkowe drzewostany. Świerczyny te, najczęściej sztucznego pochodzenia, pozostające w zasięgu chronicznego oddziaływania przemysłu, stają się bardzo często obiektami wzmożonego występowania owadzich szkodników wtórnych.
Pozaprzemysłowe źródła zagrożeń lasu   Stanisław Duda 16
Niewątpliwy walor przyrodniczy województwa zielonogórskiego, jakim jest najwyższa w kraju lesistość sprawia, że występujące w określonych sytuacjach kolizje między leśnictwem a innymi działami gospodarki, mają tutaj charakter bardziej powszechny niż w innych województwach.
Białe plamy martyrologii leśników polskich   Bohdan Szymański 19
Ostatnie miesiące (1988-1989 r. ) przynoszą próby inwentaryzacji strat osobowych poniesionych przez Polskę w latach II wojny światowej w wyniku internowania, deportacji i innych form represji stosowanych wobec obywateli polskich przez władze ZSRR. Były to od niedawna tematy niedostatecznie  lub fałszywie omawiane w literaturze, a obecnie uznane za \\\\”białe plamy\\\\” historii lat wojny i okresu powojennego.
Z wydawnictw    22
I oto doczekaliśmy się kolejnej książki o grzybach ( coraz więcej grzybowych publikacji,a grzybów w lesie mniej, niestety...). Warto przypomnieć, że pierwsze wydanie prezentowanego przewodnika ukazało się w 1972 r. z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  
Las na kartach książek    22
Tym czym brzozy dla Rosji, cyprysy dla Włoch czy dęby dla Holandii tym dla naszego ojczystego krajobrazu są wierzby. Wierzby to muzyka Chopina i tęsknota dla równinami Mazowsza, to diabelskie legendy i mity o strzygach i topielicach mieszkających w ich dziuplach, to także pastuszkowe fujarki utrwalone w narodowym malarstwie i poezji.
W prasie o lasach i leśnictwie    23
Dramatyna wręcz sytuacja ekologiczna na naszych rubieżach południowo- zachodnich, szczególnie zaś w lasach, wymagała od dawna uregulowania. Od dawna tez toczyły się na ten temat rozmowy rządu polskiego z rządami Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Rozmaitości    24
Wśród zwierząt afrykańskiego stepu nie ma wiekszych śpiochów od nosorożców. O różnych porach doby zapadają w głęboki sen pozbawiony znamion czujności.
Las Polski - numer 17/1989
Polecamy