NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 11/1989
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Do pracowników leśnictwa i przemysłu drzewnego   Andrzej Nowakowski, Kazimierz Olesiak 3
Do pracowników leśnictwa i przemysłu drzewnego; Koleżanki i koledzy, członkowie SITLiD
Dobrze sprzedać drewno   Mirosław Sobkowiak, Tadeusz Szymaniak 4
Rozmowa z dr. inż. Jerzym Mączyńskim, dyrektorem OZLP  w Krośnie
Ekologizacja gospodarki lesnej (2). Zalety odnowienia naturalnego   Kazimierz Rykowski 6
W poprzednim artykule tego cyklu autor omówił termin - ekologizacja oraz ustosunkował sie krytycznie do spraw nasiennictwa i selekcji oraz gospodarki zrębowej. Omówił i udowodnił na terenowych przykładach wynaturzenia produkcji biologicznej w leśnictwie.
Pilska spółka leśniczych   Mirosław Sobkowiak 8
Kumulowane przez lata wynaturzenia w gospodarce leśnej doprowadziły do stanu, w którym leśnik zajmuje się wszystkim a najmniej lasem. Jego kwalifikacje zawodowe, zdobyte po długich latach nauki, w starciu z rzeczywistością często stają się zbyteczne lub wykorzystywane w minimalnym stopniu. W nawale obowiązków, począwszy od tych czystko biurokratycznych a skończywszy na organizowaniu i załatwianiu najprzeróżniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem swojej jednostki, fachowość leśnika ginie...
Wiek nadleśniczego a efekty jego pracy   Janusz Kocel 10
Polityke w zakresie zatrudnienia nadlesniczych prowadzą OZLP. Kierownika jednostki powołuje dyrektor OZLP, zobowiązując go do odpowiedzialności za majątek nadleśnictwa i do doboru kadry, z którą realizować będzie zadania gospodarcze.
Znaczenie i dotychczasowe wyniki kontroli rójki brudnicy i mniszki w lasach górskich   Leszek Ćwikliński 12
Brudnica mniszka, jeden z najgroźniejszych szkodników liściożernych lasów Europy Środkowej, znana jest również ze swych masowych pojawów w drzewostanach górskich. W Polsce do tej pory wystąpiła gradacyjnie w górach w latach 1949-50. Z obawy przed nowymi pojawami i ich następstwami od 1983 roku w nadleśnictwach podgórskich i górskich wykonywane są corocznie kontrole trójki przy pomocy pułapek feromonowych. W zamieszczonym artykule autor przedstawia najistotniejsze wyniki obserwacji prognostycznych oraz udawadnia sens i potrzebę ich sumiennego prowadzenia.
Wzrost drzew w zadrzewieniach rzędowych   Wojciech Górka 15
Wobec pogarszającego się stanu lasów zwiększa się zainteresowanie drewnem z zadrzewień. Ujęcie tego drewna w bilansie surowcowym wymaga prawidłowego określenia produkcyjnych mozliwości poszczególnych gatunków drzew w zależności od warunków glebowych, budowy zadrzewień, zabiegów pielęgnacyjnych itp. Zagadnienia te były przedmiotem badań, prowadzonych w Stacji Badań nad Zadrzewieniami IBL w Sójkach koło Kutna; uzyskane wyniki autor przedstwia w artykule.
Opinie - Propozycje - Wnioski - Polemiki   Stanisław Ryngajłło 17
Stereotypy lesników
Szkółki mogą być dochodowe    19
Zła kondycja finansowa Lasów Państwowych zmusza do ograniczenia wydatków oraz poszukiwania sposobów zwiększających dochody. Poszczególne zarządy lasów podejmują inicjatywy których celem jest polepszenie sytuacji ekonomicznej, czy to przez rozwój produkcji eskportowej czy też organizowanie spółek z zagranicznymi lub krajowymi partnerami.
Z życia szkół leśnych    21
Absolwenci Wydziału Leśnego AR w Poznaniu w 1988 r.
Las na kartach książek    21
Zygmunt Świętorzycki. Głuszce. Diabły i Mitsouko. Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1988
Krótko o wszystkim    22
Jak giną pamiątki historii?
Z żałobnej karty    22
Lucjan Wieczorkiewicz (1908-1989)
Z wydawnictw    22
A. Deremek. Grzyby znane i mniej znane. PWRiL 1988.
W prasie o lasach i leśnictwie    23
Na eksport - Czy dla siebie; Interesująca koncepacja - Leśne obiekty turystyczne; Puławskie Azoty... i las
Rozmaitości - o tym dobrze wiedzieć - tajemnice przyrody - nowa technika - rzeczy ciekawe - co w lesie piszczy    24
Plaga kangurów w Australii; Makaron z Dżdżownic; Spostrzeżenia dawnego podróżnika;
Las Polski - numer 11/1989
Polecamy