NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 12/1989
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Dzień Leśnika i Drzewiarza   Ryszard Dzialuk 3
Życzenia mgr. inż. Ryszarda Dzialuka - naczelnego dyrektora Lasów Państwowych
Przed XVI Krajowym Zjazdem SITLiD. Okres wytężonej pracy   Ryszard L. Borowy 4
Rozmowa z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Związku - kol., mgr. inż. Andrzejem Nowakowskim, Sekretarzem Generalnym SITLiD.
Ekologizacja gospodarki leśnej (3). O dominacji środków technicznych nad celami biologicznymi.   Kazimierz Rykowski 8
W poprzednich artykułach autor wykazał, że ekologizacja gospodarki leśnej i przywracanie właściwej rangi hodowli i ochronie lasu powinno być dążeniem trwałym i nieodwracalnym. Przemawia za tym obecny stan lasów. Na tle programów i przebiegu trzech konferencji hodowlanych autor ustosunkował się między innymi do odnowień naturalnych jako ważnego, z punktu widzenia ochrony lasu przed chorobami, instrumentu podnoszenia biologicznej odporności drzewostanów. Prezentowany artykuł jest dalszym omówieniem związków ekologizacji gospodarki leśnej z problematyką drzewostanów na gruntach porolnych. Dwie sprawy bowiem w tym kontekście wymagają komntarza: zalesienia (co przedstawiono między innymi w poprzednim artykule) oraz postępowanie hodowlano-ochronne w drzewosatanach juz istniejących.  
Opinie - Propozycje - Wnioski - Polemiki    15
Jedyna szansa - plantacje nasienne
Krótko o wszystkim   Edward Zawierucha, Marek Styczyński 16
Drabina do zbioru szyszek na plantacjach nasiennych; wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii w leśnictwie
Z życia SITLiD    18
Plenum Zarządu Głównego SITLiD. Zmiany w ciągu 5 miesięcy. Podsumowanie działalności w 1988 r.; Mój las;
Las na kartach książek    20
Maria Ziółkowska: Gawędy o Drzewach. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1988
O czym pisze prasa leśna za granicą    21
Co spędza sen z powiek leśnikom i drzeiwarzom w Zachodniej Europie
Informacje    21

Zła sytuacja Lasów Państwowych. Postulaty Nadleśniczych.

Z wydawnictw    22
Encyklopedia Pszczelarska. PWRiL 1989
W prasie o lasach i leśnictwie    23
Dzięki Lasom Państwowym - wiecej zieleni; Kogo obchodza Parki Narodowe; Mądry przed szkodą; Spoglądanie w przyszłość
Rozmaitości - o tym dobrze wiedzieć - tajemnice przyrody - nowa technika - rzeczy ciekawe - co w lesie piszczy    24
Plaga Szarańczy; Najstarsze Organizmy na Ziemi; Czy wiecie, że...; Zagrożenia Ekologiczne
Las Polski - numer 12/1989
Polecamy