NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 19/2006
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Informacje    4
PTL w Lublinie; SIP w Rogowie; Św. Franciszek i mała retencja; Sokolnicze dożynki; Na sto rogów w Spychowie
Z Bazyliki Św.Piotra do polskich lasów   Edmund Szerucki 8
Skojarzenia i konotacje, jakie przywołuje dąb, sprawiły, ze to nasiona tego gatunku polscy leśnicy postanowili poświęcić podczas audiencji w papieża  w 2004 roku. Z poświęconych nasion, które trafiły do polskich nadleśnictw i rlLP, wyrastają pomniki pamięci pontyfikatu Jana Pawła II. Trudno o lepszy wybór gatunku, bo własnie dąb uchodzi za symbol długowieczności, tak jak długowieczna ma być pamięć o Papieżu Polaku
Tylko u nas!   Mieczysław Teer 9
W ramach powakacyjnych remanentów chciałbym wspomnieć Czytelnikom o dwóch sprawach, jakie opisywałem na łamach naszego czasopisma.
Poszanowane i umiarkowanie użytkowe   Piotr Niemiec 10
Konferencja poświęcona nowym metodom w zakresie zagospodarowania łowieckiego zgromadziła ludzi, dla których leśnictwo to wciąż bardzo twórcza i inspirująca dziedzina. Spotkanie zorganizowały w dniach 30-31 sierpnia br. nadleśnictwa: Bytnica i Świebodzin, pod auspicjami RDLP w Zielonej Górze i zielonogórskiego oddziału PTL.
Rzecz o kadrach z Marszałkiem w tle   Mieczysław Teer 11
Każda zmiana układu rządzącego pociąga za sobą zmiany kadrowe, niekiedy idące głęboko w dół. To oczywiste. Nie osiągają one wprawdzie aż takich rozmiarów ja np. w USA, ale że są i u nas , temu nikt nie zaprzeczy.
Powszechna inwentaryzacja w lasach   Wojciech Sobociński 14
19 lipca br. zarządzono powszechną inwentaryzację ważnych gatunków oraz siedlisk nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń co do kwoty przekazanej przez ministra środowiska i zakresu zleconych przez niego prac. Miejmy nadzieję, że będą to dobrze wydane pieniądze, a efekty inwentaryzacji nie spoczną na dnie szuflady.
Z zagranicy   Arkadiusz Seliga 15
Prognoza wydajności surowcowej; Lasy Kanady; Wodny grosz na lasy.
Przeszłorębne do eksploatacji   Małgorzata Kołodziejczyk, Rafał Zubkowicz 16
Lasy w zarządzie Lasów Państwowych to żyjący magazyn, w którym znajduje się 1,59 mld m3 drewna. Okazuje się, ze 12% tych zasobów jest już w mocno podeszłym wieku.
Historia pachnąca żywicą   Wojciech Sobociński 18
Tradycja żywicowania i wkład Polski w rozwój tego działu gospodarki leśnej są niebagatelne. Od kilkunastu lat nie maleje też zapotrzebowanie na produkty przerobu żywicy. Mimo tego żywicowanie w kraju zamarło na 13 laty i nic nie wskazuje na to, by miało się odrodzić.
Z zagranicy   Arkadiusz Seliga 19
To jest polityka; Laptopy dla leśniczych.
Gospodarstwo leśne a podatki (2)   Arkadiusz Fischer 20
Zarządca lub właściciel lasu nie będzie się identyfikował z administracją samorządową czy państwową w ogólnie rozumianym interesie społecznym, jeśli wspólnie odniesione korzyści przyczynią się do jego straty. W związku z powyższym potrzebne jest monitorowanie przepisów prawa podatkowego i dostosowywanie ich do struktury własności i możliwości  produkcyjnych gospodarstw leśnych.
Rynek drzewny    21
Niska podaż drewna hamuje rozwój papiernictwa.
Nadleśnictwo Rudziniec   Łukasz Łukasik 22
Lasy byłych Nadleśnictw Toszek, Pławniewice i Rachowice do 1945 roku stanowiły prawie wyłącznie własność wielkich majątków ziemskich. Podczas reorganizacji Lasów Państwowych w latach 1971-1974 te trzy jednostki połączono w jedną pod nazwą Rudziniec
Księgowa, która rządzi i szkółkarz który uczy   Łukasz Łukasik 24
Odwiedzając Nadleśnictwo Rudziniec, miałem okazję poznać nie tylko gospodarza tej jednostki, rudzinieckie lasy, problemy i sukcesy, ale także możliwość spotkania się z niektórymi pracownikami Nadleśnictwa
Typy siedliskowe lasu (5) - bór mieszany świezy (BMśw)   Anna Kliczkowska 26
Prezentowany w tym numerze typ siedliskowy, to filar polskich lasów. Wyraźnie dominuje w nizinnej Polsce i stanowi niema czwartą część powierzchni leśnej kraju.
Kącik medyczny   Krystyna Kochanowicz 28
Każdy z nas może, niestety, stać się świadkiem czyjegoś tonięcia. Co robić w takiej sytuacji?; Czy można jakoś dodatkowo pomóc poszkodowanemu w trakcie transportowania go na ląd?; Jak usunąć wodę z płuc?; W jakiej pozycji należy położyć poszkodowanego?; Czy reanimacja osoby wyciągniętej z wody różni się od tej, którą prowadzi, na przykład, po zawale serca?
ZUS Radzi   Przemysław Przybylski 28
Czy obowiązek zapisania się do OFE zaczyna się w momencie podpisania umowy o pracę czy przy pierwszej wypłacie? Czy umowa o dzieło albo umowa- zlecenie powodują obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS, a tym samym obowiązek zapisania się do OFE?; Czy po śmierci męża przysługuje razowa wypłata w wysokości 3 rent pobieranych przez męża?; Gdzie powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne obywatel polski, który pracuje w Polsce i równocześnie prowadzi działalność na własny rachunek w Finlandii? Miejscem zamieszkania tej osoby jest Finlandia.
Porady prawne   Magdalena Apostołowicz 29
Pracuje w starostwie powiatowym. Zajmuję się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. Chciałbym zasięgnąć porady nt. munduru leśnika, ponieważ słyszałem , że osoba na zajmowanym przeze mnie stanowisku ma prawo do munduru. Stąd moje pytanie i wątpliwość - czy mam prawo do jego noszenia, mimo ze nie jestem pracownikiem Lasów Państwowych? Czy musi mi go bezpłatnie zapewnić pracodawca, czy muszę go kupić sam? Czy wówczas należy mi się jakiś zwrot kosztów?
Niełatwy fach   Rafał Zubkowicz 30
Prezentowane zdjęcia z archiwum Lasu Polskiego zostały wykonane w 1953 roku i pochodzą ze zbiorów Aliny Chylińskiej. Nieco starsze, bo z okresu II wojny światowej, są zamieszczone poniżej fragmenty książki Cezarego Chlebowskiego Pokaż Zęby
Z żałobnej karty    31
Mieczysław Kołomecki  (1974-2005); Ireneusz Hernik (1923-2006)
Doliniarze   Dariusz Graszka-Petrykowski 34
Całą Polska broni doliny Rospuda. Najbardziej gorliwie oczywiście - Warszawa. Warszawiacy żyją w betonowej dżungli, pełnej estakad i asfaltu, nic dziwnego że chcą tego losu oszczędzić mieszkańcom innych terenów. Choćby oni mieszkańcy łaknęli rzeczonych estakad niczym kania dżdżu.
Las Polski - numer 19/2006
Polecamy