NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 1/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Optymalne dla środowiska procesy pozyskiwania drewna   Ewa Kwiecień 2

Ostatnio o pozyskiwaniu drewna mówi się cicho, wstydliwie z naganą w głosie, tak jakby kryło się w tym samo zło. Ale gdy respektowane są określone zasady, to procesy pozyskania drewna nie muszę należeć do najbardziej drastycznych dla drzewostanu. Co prawda nawet wycięcie tylko jednego drzewa powoduje całkowite zniszczenie całej dotychczasowej struktury w drzewostanie.

Wyniki introdukcji modrzewia japońskiego do lasów północno- zachodniej Polski   Maciej Filipiak 4
Modrzew japoński w warunkach północno- zachodniej Polski wykazuje cechy drzewa wybitnie pionierskiego. Odznacza się dużą plastycznością i zdolnością przystosowania do niekorzystnych warunków. Ma dużą zdolność do regeneracji uszkodzeń. Może łatwo i szybko rozbudować korę przez rozwój pędów z pączków śpiących i przybyszowych.
Precyzyjna regulacja ilości wysiewanych nasion siewnikiem firmy Egedal   Jan Skarżyński 8
Siewnik firmy EGEDAL typ 83 jest przeznaczony do prezycyjnego wysiewu nasion leśnych, ogrodniczych i rolniczych. Ma bardzo rozbudowany system regulacji dawki wysiewu nasion (160 różnych prędkości obrotowych przyrządów wysiewających), co często stwarza wiele kłopotów w dokładnym ustawieniu ilości wysiewanych nasion.
Jak wyorzystać samosiewy powstające w drzewostanach III i IV klasy wieku   Andrzej Marek 10
O konieczności szerokiego wykorzystania w hodowli lasu odnowień naturalnych nie trzeba leśników przekonywać. Nasuwa się jednak pytanie jak ten cel osiągnąć w różnych i zmiennych warunkach przyrodniczo- leśnych. Zadaniem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem odnowień naturlanych gatunków cienioznośnych w aktualnej sytuacji lasów, który nie został jeszcze należycie rozwiązany w praktyce leśnej.
Las na kartach książek   Krzysztof Trawiński 11
Wśród twórców współczesnej literatury polskiej można się doszukać co najmniej kilku piewców lasu. Wśród nich, jednym z bardziej znanych i lubianych był na pewno Arkady Fiedles- pisarz, podróżnik, przyrodnik, a przede wsztystkim populyzator odległych zakątków globu.
Boreczniki- kłopotliwe szkodniki   Piotr Gawęda 14
Boreczniki- owady reprezentujące rząd błonkoskrzydłych (Hymenopetera) niegdyś niedoceniane- okazały się być groźnymi szkodnikami o pierworzędnym znaczeniu gospodarczym dla lasu. Ich gradacje miały gwałtowny przebieg, często zaskakiwały nieoczekiwanym pojawem i równie szybko ustępowały z drzewostanu.
Paliwa, oleje i smary do pilarek   Roman Wojtkowiak 17
W związku z dokonującym się w ostatnim czasie postępie we wszystkich dziedzinach nauki, jak również w przemyśle, chciałbym zwrócić uwagę na zupełnie nowe tendencje, które pojawiły się w ostatnich czasach w przemyśle petrochemicznym w wyniku kryzysu energetycznego i tendencji ekologicznych.
Komandia Orderu Polonia Restituta dla Zbigniewa Zielińskiego    19
Zbigniew Zieliński wywodzi się z rodziny leśników od kilku pokoleń (od strony matki i ojca). W czasie okupacji był robotnikiem leśnym i żołnieżem batalionu LAS 74 pułku AK (składającego się głównie z leśńików). W dowód uznania za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej prezydent Rzeczypospolitej Polski uhonorował Zbigniewa Zielińskiego- byłego sekretarza stanu i szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych- przyznając mu krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Kwaśne deszcze zagrożeniem dla lasu   Jan Tyszka 20
Relacja z piątej międzynarodowej konferencji poświęconej kwaśnemu depozytowi Acid Reing 1995, która odbyła się w Geteborgu, w dniach 26-30 czerwca 1995 roku. Na konferencji tej poświęconej przyrodniczym skutkom kwaśnych opadów atmosferycznych obradowało prawie 1000 naukowców z całego świata.
Z żałobnej karty    27
Eugeniusz Witkowski; Zygfryd Marian Mielnik
Las Polski - numer 1/1996
Polecamy