NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 2/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Do redakcji    3
Jak juz wspomnieliśmy, pierwszy numer Lasu Polskiego datowany na styczeń- luty ukazał się dokładnie 75 lat temu- w 1921 roku, a pierwszy numer powojenny 50 lat temu w 1946 roku, ponadto przypada jeszcze jedna rocznica ale już znacznie skromniejsza- 5 lat wydawania Lasu Polskiego w Oficynie Wydawniczej OIKOS.
Rozmawialiśmy z...   Ewa Kwiecień 4
... mgr. inż. Andrzejem Nowakowskim- dyrektorem Departamentu Leśnictwa w MOŚZNiL
Las na kartach książek   Krzysztof Trawiński 6
Wspomnienia z lat 1939- 1945, bo taki podtytuł nosi książka wydana w serii Biblioteki Zesłańca, to kolejny tom przypominający jeden z najtrudniejszych okresów w historii naszego narodu, czas przymusowego przesiedlenia tysięcy rodzin, ich dramatycznych kolei losu, pracy ponad siły w bezwzględnych warunkch klimatycznych i socjalnych dalekiej północy, często okupioną ofiarą najwyższą- własnym życiem.
Zakładanie upraw dębowych dużymi sadzonkami w Niemczech.   Jan Ceitel 7
W leśnictwie zachodnioniemieckim używa się do zakładania upraw dębowych znacznie większych sadzonek, niekoniecznie starszych, niż w leśnictwie polskim. Pozwala to rozluźnić więźbę początkową, unikać grodzenia i pielęgnacji a w konsekwencji obniżać koszty zakładania uprw dębowych.
Boreczniki- kłopotliwe szkodniki   Piotr Gawęda 10
Prognoza na 1993 rok, oparta na analizach materiału z poszukiwań w ściole już nie przewidywała pojawienia się borecznika sosnowca; zakładała natomiast zagrożenie ze strony borecznika zielonożółtego na powierzchni 475 ha, a w stopniu ostrzegawczy,. dodatkowo na 9350 ha w 14 nadleśnictwach.
Propozycje dla szkółkarzy   Radosław Jeżewski 12
Nowy Rok już za nami, niedługo trzeba będzie się zastanowić nad wiosennym przygotowaniem gleby na szkółkach. Są to czynności, których dokładność wykonania rzutuje na warunki życia sadzonek, udatność upraw i ich zdrowotność.
Pobyt studentów wydziału leśnego SGGW u szczecińskich leśników   Robert Grala, Wojciech Strep, Wojciech Cabaj 15
Być gościem to z reguły fajna sprawa. Jednak pobyt u życzliwych przyjaciół i kompetentnych fachowców to już coś wręcz wyjątkowego. Przekonaliśmy się o tym i dlatego chcemy podzielić się naszymi wrażeniami z wszystkimi Czytelnikami Lasu Polskiego by w ten sposób, chociaż częściowo odwdzięczyć się gościnnym gospodarzom- leśnikom z RDLP w Szczecinie.
Przepisy karne w prawie łowieckim   Roman Stec 19
Zasoby zwierzyny, zwłaszcza zwierząt łownych były chronione przepisami o charakterze prawnym od kilkuset lat. Dziś w przededniu uchwalenia nowej ustawy o prawie łowieckim trzeba podjąć decyzję, czy i jakie naruszenia jej przepisów powinny być zabronione pod groźbą kary, czy te przepisy karne powinny należeć do prawa karnego w znaczeniu ścisłym czy też do prawa wykroczeń oraz gdzie te przepisy karne powinny być zamieszczone: w kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń czy w ustawie o prawie łowieckim.
Purchawka olbrzymia   Józef Wnęk 21
Purchawka na zdjęciu jest wyjątkowo duża. Średnica 33 cm o wadze 1,80 kg. Takie okazy rosną w ogrodzie Pana Wacława Krzeszowca z Lipiny nowej k. Zamościa.
Las w atmosferze XXI wieku    22
Lasy na całym świecie zagrożone są presją ze strony człowieka. Wycinanie i wypalanie ogromnych połaci lasów tropikalnych bez odnowienia, zanieczyszczenie atmosfery i sadzenie monokultur, to główne przyczyny zmniejszania się powierzchni zajmowanej przez lasy i zmian w ich składzie gatunkowym.
Moje wspomniania leśne    25
Pierwszy mój zawodowy kontakt z lasem miał miejsce w lesie szkolnym Wiknia należącym do Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo- Leśnej w Żyrowicach ( woj. nowogródzkie), do której zdałem w 1931 roku. Końcowy egzamin zdałem na przełomie 1935- 1936 składając jednocześnie pisemną pracę dyplomową pt. Naturalne odnowienie sosny na terenie nadleśnictwa Kozienice (gdzie odbywałem roczną praktykę).
Las Polski - numer 2/1996
Polecamy