NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 3/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Nie ma jak w domu   Rosław Jeżewski 2
Dzień 10 stycznia 1996 dla Szczecińskiej Dyrekcji Lasów Państwowych był podwójnie uroczysty: otrzymanie sztandaru i otwarcie nowej siedziby, tym razem po kolejnej przeprowadzce już własnej.  Taka uroczystość stała się okazją do spotkania nadleśniczych z Dyrektorem Generalnym LP, Januszem Dawidziukiem.
Barczatka sosnówka - groźny owad w borach sosnowych   Edmund Śliwa 4
Wśród licznej grupy szkodliwych owadów leśnych pojawiających się w borach sosnowych, czołowe miejsce zajmuje barczatka sosnówka. Jest ona jednym z groźniejszych foliofagów sosny, ponieważ atakuje zupełnie zdrowie drzewostany, przeważnie w wieku około 60 lat. Jednakże przy masowym występowaniu atakuje w jednakowej mierze zarówno drągowiny jest i sędziwe drzewostany.
Public relations w Lasach Państwowych - konieczność i atuty   Eugeniusz Goliwąs 7
Do najważniejszych czynników powodzenia wszelkiej działalności wymagającej aktywnego udziału zbiorowości ludzkich należy zaliczyć zapewnienie sobie przynajmniej akceptacji ze strony różnych grup społecznych. Każda firma, chcąc skuteczniej działać, zabiega lub powinna zabiegać o przychylność i dobrą reputację (prestiż, renomę) w społeczeństwie, czylli powinna prowadzić lub podejmować się prowadzenia działalności public relations- stać się inicjatorem Public Relactions.
Nadleśnictwo Łobez   Rosław Jeżewski 9
Grunty porolne przejęte z Agencji Rynku Rolmego i ich zagospodarowywanie to zagadnienie, z którym do czynienia ma większość nadleśniczych w Polsce. Przeważnie są to nieużytki z grubą darnią, porośnięte krzewami itp. Dlatego też zadbanie aktualnych warunków glebowo-siedliskowych jest szczególnie ważne- chodzi o dobór gatunków, którymi będzie zalesiana dana powierzchnia.
Nadleśnictwo Nowy Targ   Ewa Kwiecień 11
Bogactwem Nadleśnictwa Nowy Targ jest surowiec świerkowy wielkowymiarowy drobnosłoisty o dobrej jakości technicznej, ponadto są nasiona świerka z drzewostanów nasiennych wyłączonych, naturalne choinki świerkowe a wszystko to w pięknym terenie wypoczynkowym do uprawiania turystyki letniej i zimowej położonym pomiędzy czterema parkami narodowymi: Tatrzańskim, Babiogórskim, Pienińskim i Gorczańskim.
Pędraki- coraz większy problem najbliższych lat   Zbigniew Wierzbowski 14
W ostatnich latach lasy przejmują do zalesień znaczne powierzchnie nieuzytków porolnych. Pociąga to za sobą określone konsekwencje w postaci wzrostu powierzchni potencjalnie zagrożonych przez szkodniki glebowe, a tym samym wzrostu powierzchni wymagających przeprowadzenia na nich zabiegów ochronnych, zwiększenia zapotrzebowania na środki ochronne itp.
Przepisy karne w prawie łowieckim   Roman Stec 16
Doniosłe zmiany stanu prawnego nastąpiły w latach 1952- 1953, kiedy najpierw niemal jendocześnie weszły w życie : Dekret z 29 X 1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. nr 44, poz. 300), wydane na podstawie ustawy z 7 IV 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 25, poz. 180) rozporządzenia Ministra Leśnictwa  4 XI 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt (Dz. I. nr 45, poz 307)
Łubin w gospodarstwie leśnym   Henryk Kocjan 20
W ochronie środowiska przyrodniczego poczesne miejsce zajmują rośliny motylkowate. Wśród nich na uwagę zasługuje łubin, uznawany za roślinę ekologiczną, mający wiele ważnych zalet. Gatunki łubiny (Lupinus sp. ) uprawiane w Polsce, pochodzą z wybrzeży Morza Śródziemnego.
Krótko o wszystkim   Paweł Nasiadka 21
Występujący w Europie borsuk nazywany również jaźwcem należy do jednego z najstarszych rodzajów borsuków w rodzinie łasicowatych z rzędu drapieżnych. Znalezione w Europie kopalne szczątki tego drapieżnika pochodzą sprzed 250 tysięcy lat, a odkrycia z Azji są jeszcze starsze.
Moje wspomnienia leśne    22
Pracę na nowym miejscu rozpocząłem od trudnej a chwilami niebezpiecznej walki z kradzieżami w lesie, kłusownictwem, wypasem bydła, usuwaniem posuszu, zalesianiem płazowin, halizn oraz zapędraczonych zrębów, gniazd i luk w drzewostanach.
Las Polski - numer 3/1996
Polecamy