NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 6/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Rozmawialiśmy z...   Tomasz Kowalik 2
Walentinem Zorinem, ministrem leśnictwa Republiki Biłoruś. Białoruskie sąsiedztwo leśne. Nie tylko Puszcza Białowieska.
Niektóre główne problemy użytkowania lasu   Zbigniew Laurow 4
Pojęcie użytkowania lasu jest obecnie rozumiane dwojako. W szerszym znaczeniu jest to wszechstronne wykorzystanie dla dobra człowieka wielorakich walorów lasu jako określonego ekosystemu. W rozumieniu węższym jest to zbiór zasad i metod pobierania i rynkowego wykorzystania produktów leśnych.
Las na kartach książek    7
Kathleen Meyer. Ekologiczna defekacja czyli jak się załatwiać żeby nie załatwić lasu. Wydawnictwo STAPIS. Katowice 1995 r.
Promujemy dąb (2)   Andrzej Wędziński 8
Pojechałem na zbiorowe polowanie na dziki, w dużych kompleksach dwudziestoparoletnich młodników na gruntach porolnych o siedliskach Bśw i BMśw. Zwierzyny nie było, dlatego przeglądałem otoczenie. Młodnik to w 100% monokultura sosnowa, nawet nie trafiła się samosiejka brzozowa. Wygląd koron...
Siewnik typu COMBI   Rosław Jeżewski 10
W jednym z poprzednich numerów LP ukazał się artykuł P. Jana Skarżyńskiego dotyczącyt praktycznej obsługi siewnika model 84 firmy Egedal. Dziś na łamach Lasu Polskiego przedstawiamy siewnik typu COMBI tejże firmy.
Nadleśnictwo Miradz   Rosław Jeżewski 14
Nadleśnictwo MIRADZ istnieje od 1820 roku. Stanowi ono pozostałość dawnych lasów koronnych i klasztornych zajmujących całe dorzecze górnej Noteci. Zgodnie z obowiązującym podziałem na krainy przyrodniczo-leśne lasy Nadleśnictwa MIRADZ położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w Dzielnicy 7 - Wielkopolsko Kujawskiej. Jest to najmniejsze nadleśnictwo w Toruńskiej RDLP, zajmuje obszar 8690 hektarów i składa się z 10 leśnictw oraz gospodarstwa szkółkarskiego. Jako jedyne w tejże Dyrekcji nie przechodziło reorganizacji w 1972 roku.
Kleszcze ciągle grasują   Rosław Jeżewski 16
Jedną z groźnych chorób, na którą narażeni są leśnicy, jest zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Choroby te są przenoszone przez małego i stałego mieszkańca naszych lasów - kleszcza. Następstwa przebytego zapalenia opon mózgowych moga być bardzo ciężkie, do uszkodzenia nerwów i zmian psychicznych włącznie.
Krótko o wszystkim    17
Jak zarobić kupując las?
Jeleń w Słowińskim Parku Narodowym   Ryszard Dzięciołowski 18
W związku z licznymi publikacjami i emocjami prasowymi na temat jeleni w Słowińskim Parku Narodowym nadeszła pora o tym temacie napisać poważnie i obiektywnie.
Konferencja na temat prawa łowieckiego    19
Informacje dotyczące spraw związanych z łowiectwem i kłusownictwem w Polsce a w szczególności uchwalonej 13 października 1995 r. ustawie Prawo łowieckie poświęcona była konferencja prasowa w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Plantacja topolowa jako przedplon   Ryszard Marek Sumiński 20
Zakładanie plantacji drzew szybko rosnących było w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jednym z priorytetów zadań resortu leśnictwa. Miały one w krótkim czasie zaspokoić zapotrzebowanie na drewno rozwijającej się gospodarki...
W prasie o lasach i leśnictwie    22
Konflikt, który miał zniknąć; Bulwersująca podywżka; Nietuzinkowe dziłania ministra; Walka o parki; Opozycyjne dyrdymały
Las Polski - numer 6/1996
Polecamy