NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 7/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Certyfikacja - Wyborem przyszłości    2
Niedawno w uroczysty sposób wręczono dwom dyrekcjom regionalnym Lasów Państwowych - certyfikaty. Przedstawiciel międzynarodowej organizacji pod nazwą Forest Stewardship Council wraz z dyrektorem LP - dr. inż. J. Dawidziukiem przekazał certyfikaty na ręce dyrektorów RDLP  Gdańk - mgr. inż. J Szramki i RDLP Szczecinek - mgr. inż. A. Modrzejewskiego. Ponadto następna w kolejce po certyfikat jest RDLP  Katowice.
Analiza transferu majątku trwałego Lasów Państwowych do innych podmiotów gospodarczych (1)    4
Od roku 1989 w polskiej gospodarce rozpoczęły się istotne przemiany. Polegają one głównie na przeobrażeniach strukturalnych i własnościowych, zmierzających w kierunku prywatyzacji majątku państwa. Proces ten nie ominął również leśnictwa. W odróżnieniu od innych działów gospodarki, przejawia się on prywatyzacją nie tylko majątku Lasów Państwowych - stanowiącego w głównej mierze powierzchnię leśną - co prywatyzację działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
Wyciągarka - Lekka Kolejka Linowa ALPMOBIL   Stanisław Zarzycki 6
Wyciągarka - lekka kolejka linowa ALPMOBIL  produkowana jest w Czechach. Służy ona do wyciągania z wnętrza drzewostanu - do szlaku zrywkowego, bezpośrednio do drogi wywozowej lub do trasy kolejki linowej - drzew, pni lub wyrobionych sortymentów. Po zawieszeniu liny nośnej spełnia ona rolę lekkiej kolejki linowej.
Nowe środki ochorny drewna Fungitox S - impregnat biochronny   Tadeusz Wytwer 8
Wskutek dużego zagrożenia środowiska aktualnie dąży się do ograniczenia jego dalszego zanieczyszczenia. W zakresie produkcji i stosowania środków ochrony drewna cel ten uzyskuje się przez...
Las na kartach książek   Krzysztof Trawiński 9
Ellen Evert Hopman. Drzewa magiczne, drzewa lecznicze. Wydawnictwo ALFA. Warszawa 1995
Zmienność wydajności pracy przy pozyskiwaniu drewna w regionie warszawskim   Jarosław Sadowski 10
Pojęcie region warszawski jest tu traktowane czysto umownie. Nie jest to bowiem obszar wyznaczony jakimiś konkretnymi granicami. Pod tym pojęciem rozumiano lasy nadleśnictw graniczących z Warszawą, ale będące pod silną presją aglomeracji wielkomiejskiej.
O właściwym wykorzystaniu roślin leczniczych (1)   W. Dudziński 14
W praktyce leśnej, w ramach tzw. ubocznego użytkowania lasu, największe gospodarcze znaczenie miało dotąd pozyskiwanie żywicy oraz utylizacja kory, choć ta druga działalność nie była tak powszechna jak pierwsza. Dla niektórych indywidualnych zbieraczy liczy się również, ze względu finansowych, przede wszystkim zbiór owoców leśnych, w tym jagód i malin oraz grzybów.
Opinie - Polemiki - Wnioski - Propozycje   Tomasz Wiczanowski 16
Zarządzenie nr 11...
Krótko o wszystkim   Adam Szewczyk 17
Przechodzą złe czasy dla defraudantów
Promujemy dąb (3)   Andrzej Wędziński 18
Prof. Kobendza na jednym ze swoich ostatnich wykładów powiedział nam: musicie się uczyć przez całe życie, waszymi nauczycielami właściwie nie jesteśmy my profesorowie tej uczelni. Prawdziwym waszym nauczycielem po rozpoczęciu pracy w terenie będzie stary siwy gajowy, być może słabo piszący, który spędził całe życie w lesie i zna jego tajniki i tajemnice - on będzie waszym nauczycielem. Żeby wygłaszać takie prawdy trzeba istotnie być wielkim humanistą i niezwykłym człowiekiem.
W prasie o lasach i leśnictwie   Ryszard Marek Sumiński 22
W Rzeczpospolitej z 9-10 marca 1996 ukazał się artykuł pt: Złodziejski las. O kradzieży drewna w Nadleśnictwie Łagów przez okolicznych chłopów. Walka ze złodziejami prowadzona przez pracowników nadleśnictwa jest trudna i niebezpieczna...
Z żałobnej karty    23
Wiesław Bejtlich (1921- 1995); Michał Sudoł (1920- 1995)
Las Polski - numer 7/1996
Polecamy