NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 9/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Ogólnopolska narada z zakresu ochorny lasu   Jacek Stocki 2
Występujące w ostatnich latach zmiany liczebności populacji szkodliwych owadów leśnych, różnicowanie się powierzchni opanowanych przez grzyby patogenicznei choroby infekcyjne, szkody spowodowane przez zwierzynę i wpływ przemysłu na las wskazują na potrzebę szerokiego wdrażania działań gospodarczych sprzyjających przywróceniu stabilności ekosystemów leśnych.
Obszary i obiekty chronione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego   Irena Chojnacka 4
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze zapoczątkowane pod koniec 1989 r. zmieniły w sposób zasadniczy podejście do prawa własności, niezależnie od podmiotu. Wyeliminowano z kodeksu cywilnego i karnego zapisy sytuujące własność państwową nad własnością prywatną. Zmiany te zrodziły potrzebę nowego podejścia do niemalże wszystkich dziedzin życia, w tym także do zagospodarowania przestrzennego.
Ocena występowania chorób infekcyjnych i uszkodzeń abiotycznych   Zbigniew Sierota 6
Ocena zagrożenia lasu ze strony patogenów grzybowych w Polsce przeprowadzana jest corocznie przez administrację LP - zgodnie z dotychczas obowiązującą Instrukcją Ochorny Lasu. Rejestracji podlegają szkółki i mateczniki, uprawy i młodniki oraz drzewostany starszych klas wieku...
Las na kartach książek   Krzysztof Trawiński 9

Zygmunt Rygiel. Opowieści bieszczadzkiego leśnika. Oficyna Wydawnicza Rewasz. Pruszków 1996

Obniżanie liczebności szkodliwych owadów liściożernych w lasach w 1995 r.   Jacek Stocki 10
W ramach działań podejmowanych w realizacji corocznych zadań z zakresu ochorny lasu - ograniczenie liczebności szkodliwych owadów pozostaje nadal jednym z podstawowych przedsięwzięć w planowo prowadzonej gospodarce leśnej...
W letnim i zimowym zwalczaniu szkodników wtórnych w górach   Zenon Capecki 18
Panująca od kilku lat susza oraz ciepłe sezony wegetacyjne uaktywniły szkodniki wtórne i zwiększyły liczebność ich populacji. Na razie jest to zjawisko zaznaczające się tylko w drzewostanach świerkowych. Ilość szkodników wtórnych wzrosła na całym obszarze Karpat i Sudetów a lokalnie utworzyły się duże ogniska zagrożenia, najczęściej w znanych wcześniej lokalizacjach lub w ich sąsiedztwie.
Szkodniki wtórne świerka - problem lasów północno-wschodnij Polski   Janusz Szwałkiewicz 20
Gradacja szkodników wtórnych, głównie korników świerka, w regionie Polski płn. -wsch. nie są zjawiskiem nowym. Od czasu masowego wprowadzenia świerka, w wyniku dążenia do zwiększenia i przyśpieszenia przyrostu, drzewostany rodzime (przeważały liściaste) były przebudowywane na lite świerczyny. Wówczas też rozpoczął się problem gradacji szkodników wtórnych, które jest wciąż aktulany...
Tomodor - sposób na cetyńca   Zbigniew Wierzbowski 22
Spośród wielu środków wabiących szkodliwe owady. Tomodor jest atraktantem, z którym leśnicy wiążą duże nadzieje.
Lasy górskie - zagrożenie w roku 1995 i prognoza na rok 1996   Wojciech Grodzki 24
Zdrowotność lasów górskich jest na całym obszarze południa kraju znacznie obniżona, ze zróżnicowaniami wynikającymi z lokalnych warunków i charakteru drzewostanów. Powszechnie ich osłabienie potęgowane jest permanetnym deficytem wilgoci...
Sylwetki wybitnych leśników polskich (2)   Przemysław Krowicki, Andrzej Kupryjaniuk 26
Gustaw Henke; Antoni Auleitner; Kazimierz Glinka-Janczewski; Klemens Wydrzyński; Wiktor Kozłowski
Las Polski - numer 9/1996
Polecamy