NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 4/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Leśne liczby w 1995 r.   Ewa Kwiecień 2
Co mówi GUS o leśnictwie w 1995 roku? Już w przedmowie do opracowania pt. Leśnictwo 1995 zaznaczono, że stanowi ono kontynuację cyklu publikacji o stanie zasobów leśnych, zachodzących w nich zmianach i wynikach działalności gospodarczej wydwanych od 1993 r. w serii Informacje i opracowania statystyczne.
Prywatyzacji Lasów Państwowych- NIE!   Stefan Arbatowski 4
Zagadnienie omówione w tym artykule należy do najważniejszych problemów polityki leśnej Państwa. Już starożytni wiedzieli, że las jest największym dobrem danym człowiekowi.  My możemy dodać, że dobro lasu jest obcenie najwyższym dobrem społecznym. Wysoka ocena lasu dla życia i rozwoju gospodarki zawsze tkwiła głęboko w świadomości cywilizowanego człowieka.
Rozmawialiśmy z...   Rosław Jeżewski 7

Znajomość aktualnego stanu gleby, warunków wodnych i klimatycznych jest dla leśnika najważniejsza podczas podejmowania decyzji z zakresu hodowli lasu. O tym, jak pracują urządzeniowcy- gleboznawcy postanowiliśmy porozmawiać z Dyrektorem Oddziału BULiGL w Gdyni, mgr. Antonim GROMADZKIM.

Dwudziestoletnie badania plantacyjne   Justyna Nowakowska 8
Plantacje szybko rosnących gtunków drzew leśnych stanowią pewną odmianę intensywnie prowadzonych upraw. Przedmiotem uprawy plantacyjnej są naturalne populacje drzew z dużą różnorodnością biotypów o właściwościach bliżej jeszcze nieznanych.
Jeździliśmy VITARĄ!!!   Rosław Jeżewski 10
W jednym z poprzednich numerów Lasu Polskiego opisaliśmy nasze wrażenia z jazd samochodem Suzuki Samuraj. Zachęceni wrażeniami postanowiliśmy pomęczyć inny wyrób Suzuki- Vitarę. Odbywało się to podczas mrozów, kiedy średnia temperatura wynosiła -15 st. C.
Przepisy karne w prawie łowieckim   Roman Stec 16
Po kilku latach w orzecznictwie Sądu Najwyższego nastąpił zwrot i uchwała składu 7 sędziów z 10 V 1968 r. zapoczątkowała zdecydowaną już linię interpretacyjną, według której art. 55 pkt 8 (a także pkt  7 i pkt 9) ustawy łowickiej jest przepisem szczególnym w stosunku do norm ustawy z 18 VI 1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko własności społecznej.
Czarny trójkąt- odsłona druga   Sylwester Samojło 18
Obszar Czarnego Trójkąta rozpostarty szeroko pomiędzy najwięszymi ośrodkami przemysłowymi Republiki Czeskiej, Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej zasłużył na swą nazwę w latach gdy ówczesny establishment nie zajmował się niczym prócz problemów doraźnych: ilością wytworzonych kilowatów, wytopionej surówki czy puszczonych z dymem wagonów węgla.
Nowa polityka leśna w Szwecji    20
Termin polityka leśna robi karierę nie tylko w naszym kraju. Można bez przesady powiedzieć, że większość krajów europejskich dokonuje rewizji zarówno celów jak i instrumentów realizacji tej polityki. Dobrym przykładem wydaje się tu być Szwecja i to z kilku powodów, wśród których najważniejszymi są: duża powierzchnia leśna, przodujący w świecie przemysł drzewny mający znacznie większy niż gdzie indziej udział w Produkcie Krajowym Brutto (PKB), styl życia mieszkańców i jego historia.
Noworoczne spotkanie kombatantów leśników    23
W styczniu w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odbyło się tradycyjne już noworoczne spotkanie kombatantów leśników i drzewiarzy.  Kombatanci zrzeszenie w komisji do spraw Kombatantów Leśników wywodzą się z różnych środowisk i organizacji konspiracyjnych oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,a także I i II Armii Wojska Polskiego na Wschodzie.
Moje wspomnienia leśne    26
Nie mogę nie wspomnieć tu o pewnej szkółce pięćdziesięcioarowej  zlikwidowanej w oddz. 144, na której kobiety z Augustowa posadziły jodłę i sporadycznie daglezję w więźbie 1,5 m x 1.5 m. Obecnie rośnie tam 25-letni drzewostan jodłowy, który może być wzorem dla leśników wprowadzających sztucznie jodłę w drzewostanach litych sosnowych.
Las Polski - numer 4/1996
Polecamy