NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 11/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Wiadomość z pierwszej gałęzi   Rosław Jeżewski 2
Jedno z najważniejszych dla leśników wydarzeń, III Międzynarodowe Targi Leśne mamy już za sobą. Czy w porównaniu z ubiegłymi latami impreza ta cieszyła się większą popularnością? Naszym zdaniem tak.
Rewolucji w Lasach Państwowych nie będzie   Ewa Kwiecień 4
Rada Leśnictwa przy Ministrze Ochorny Środowiska, Zasobów Naturlanych i Leśnictwa spotyka się od czasu do czasu i jak przystało na tak szacone gremium obraduje nad najważniejszymi problemami leśnictwa. Ostanie posiedzenie Rady odbyło się w maju na terenie RDLP Olsztyn, a jego głównym celem było poddanie po raz pierwszy pod dyskusję następujących opracowań...
Leśny Kompleks Promocyjny - Lasy Puszczy Kozienickiej   Dorota Zawadzka 6
Leśny kompleks Promocyjny Lasy Puszczy Kozienickiej powołany został  zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 r., w celu prowadzenia nowoczesnej gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych.
Las na kartach książek   Krzysztof Trawiński 9
Praca zbiorowa pod redakcją Zespołu Time-Life Books. Brazylia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1991
Skarb w przedpokoju   Rosław Jeżewski 10
Stopa ludzka zaczyna swoją pracę bardzo wcześnie i kończy bardzo późno. Podczas gdy człowiek dźwiga na karku coraz większe brzemię doświadczenia, stopa dźwiga na sobie coraz większy jego ciężar. I tak dzieje się co dzień.
Polski mikrociągnik Joker RJS-1BL   Zbigniew Laurow 14
Mikrociągnik Joker RJS-1BL jest zmodernizowaną wersją Joker RJS-1BL. W swej podstawowej wersji jest on jednoosiowym pojazdem przeznaczonym do uciągu narzędzi uprawnych i pielęgnacyjnych oraz przyczepy jedniosiowej o nośności 750 kg przy wykoaniu prac w niewielkich gospodarstwach rolnych lub ogrodniczych...
Zarządzenie nr 11 - Jak to zrobić?   Tadeusz Iskra 17
Mija rok czasu od chwili wejścia w życie Zarządzenia nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14.02.1995 r., w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Nie jest to czas na omawianie ostatecznych skutków, jakie ma przynieść to zarządzenie. Te będą widoczne w przyszłości. Jest natomiast okazja do dyskusji nad sposobami i metodami jego interpretacji i realizacji.
Jaka prywatyzacja w lasach?   Bogusław Czepe 19
Na utrzymanie stałych robotników fizycznych Lasów Państwowych nie stać, a prywatyzacja robót leśnych jest nieunikniona. Podobną sytuację przeżywało leśnictwo niemieckie (zachodnie) przynajmniej kilkanaście lat temu. Sprawę rozwiązano przez wstrzymanie naboru nowych pracowników, a starzy dociągneli spokojnie do emerytury...
Błysk w oku myśliwego   Rosław Jeżewski 20
Trudno sobie wyobrazić skuteczne polowanie bronią kulową bez użycia lunety myśliwskiej, która nie tylko zwiększa ilość światła docierającego do oka myśliwego, ale także pomaga dokładnie i ostatecznie ocenić zwierza pod strzałem...
Chłopcy z lasu - w akcji   Zbigniew Zieliński 22
Pierwszego czerwca 1944 roku o świcie dotarła wiadomość do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez por. Andrzeja (Florian Budniak), że do wsi Krzętów i okolicy przybyły znaczne siły wojska, SS i żandarmerii. Zapowiadało to pacyfikację okolicznych lasów...
Las Polski - numer 11/1996
Polecamy