NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 5/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Cervacol- receptą na zagryzanie   Rosław Jeżewski, Tomasz Ogrodowczyk 2

 

Prywatyzacji Lasów Państwowych - NIE! (2)   Ryszard Kwiecień, Stefan Arbatowski 4

LAS- OTWARTA KASA. W ramach rozważań nad czynnikami produkcji w gospodarstwie leśnym, do których zalicza się ziemię, kapitał i pracę, Świąder porównuje las do otwartej kasy. W leśnictwie kapitałem jest zapas drzewny na pniu. Gospodarka leśna charakteryzuje się długim okresem produkcji, średnio 80-100 lat.

Potrzeba rachunku ekonomicznego w zagospodarowaniu lasu    6
O wynikach ekonomicznych w leśnictwie- poza ograniczon (etatem cięć) sprzedażą drewna- decydują koszty działalności Lasów Państwowych, w których podstawowe znaczenie mają koszty zagospodarowania lasu.
Promujemy dąb (1)   Andrzej Wędziński 8
Dyrekcja Ośrodka Kultury Leśnej- Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, zorganizowała w ubiegłym roku wystawę poświęconą dębowi, najwspanialszemu gatunkowi jaki nie tak jeszcze dawno występował powszechnie w naszych lasach, a ilość drzew dębowych pozostających w składzie naszych zasobów leśnych to zaledwie 3%.
Polskie nie znaczy gorsze   Rosław Jeżewski 11

Na łamach LP zaczynają się pojawiać reklamy zakładu Metaltech z Mirosławca. Jest to firma produkująca maszyny dla szkółkarzy, maszyny mające zastosowanie podczas prac przy zalesianiu. W artykule tym Metaltech pragnie zaprezentować Czytelnikom Lasu Polskiego i swoim potencjalnym Klientom trzy swoje najnowsze wyroby.

Zalesienia nad górną granicą lasu Połoniny Wetlińskiej.   Zygmunt Rygiel 12
Przebieg górnej granicy lasu i zagadnienie bezleśności połonin na terenie Karpat, były przedmiotem wielu dociekań i artykułów naukowych. Z przeprowadzonych badań na terenie Karpat wynika, że najwyższe partie górskie z licznie występującymi gołoborzami i kamieńcami, nigdy nie były całkowicie zalesione ale górna granica lasu przebiegała znacznie wyżej aniżeli obecnie.
Identyfikacja surowców leśnych w ochronie środowiska naturalnego   Jarosław Oktaba 14
Możliwość katastrofalnych zmian klimatycznych, duży poziom skażenia środowiska, efekt szklarniowy, dziura ozonowa. Katastrofy ekologiczne niestety juz dawno wyszły z książek science fiction, a deformacja środowiska nie zagraża tylko samej przyrodzie ale realnie wpływa na zagrożenie ludzkości.
Rośliny chronione- Atlas   Dorota Zawadzka 16
W ostatnim czasie ukazało się niezwykle cenne opracowanie dotyczące roślin chronionych, pióra znakomitego botanika, prof. Benona Polakowskiego. Zasadniczym atutem książki jest jej aktualność. Praca przedstawia gatunki objęte ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 6 kwietnia 1995 r.
Rozmawialiśy z...   Ewa Kwiecień 17
Od czasu do czasu na łamach Lasu Polskiego pojawiają się Panie przeważnie leśniczki, żony leśników lub przez swoją pracę związane z leśnictwem, ale nie tylko. Otóż niedawno zwróciliśmy uwagę na panią Marię Tarchalską- odsłaniającą tablicę pamiątkową na Pękowcu w miejscu kwaterowania Batalionu LAS 74 pułku AK.
Dziewczyny z tamtych lat...    18
Tuż po ustaniu walk obronnych we wrześniu 1939 r.- rozpoczął się ruch samoobrony a następnie konspiracji zbrojnej. W poszczegoólnych rejonach Polski- ten zryw niepodległościowy był bardzo zróżnicowany tak pod względem politycznym jak i strukturalnym.
Wizyta delegacji Republiki Białorusi w Polsce   Sławomir Trzaskowski 20
W dniach 24-27.01.1996 r. na zaproszenie Ministra Obrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Stanisława Żelichowskiego, gościł w Polsce Minister Gospodarki Leśnej i Białorusi, Walentin Zorin wraz z delegacją w której weszli: dyrektor Departamentu Kontroli i Ochrony Lasu w Ministerstwie Gospodarki Leśnej Białorusi, Giennadij Krasko; Dyrektor Generalny Zjednoczenia Leśno- Produkcyjnego w Brześciu, Anatolij Iljukiewicz oraz I Sekretarz Ambasady Białorusi w Warszawie, Walerij Sadocha.
Moje wspomnienia leśne    22
Drugi przypadek: kontrolując zalesiony zrąb przy tak zwanej kamiennej grobli (rośnie tam piękna kępa około 100-letnich modrzewi) znalazłem dosłownie garstkę jednorocznego modrzewia pozostawionego przez kogoś z sadzących. Gajowy Gola opowiadając o tym leśniczemu Flakowi (obydwaj nie żyją) twierdził, że nadleśniczy musi mieć chyba diabła w sobie, jeżeli znalazł taką garstkę nie wysadzonych sadzonek na kilkuhektarowej powierzchni zrębu.
Z żałobnej karty   Andrzej Andrzejczyk 23
27 września 1995 roku, w Siedlacach, zmarł w wieku 78 lat Tadeusz Andrzejczyk, emerytowany długoletni leśniczy Lasów Państwowych. Tadeusz Andrzejczyk urodził się 19 października 1917 roku w małopolskiej wsi Kowala koło Poniatowej na Lubelszczyźnie. Przed wojną i w czasie okupacji pracował dorywczo i sezonowo w różnych zawodach ( m. in. na Tamce w Warszawie w Fabryce Papierów Wartościowych), a głównie na niewielkim gospodarstwie rolnym w Żelechowie, w powiecie garwolińskim.
Las Polski - numer 5/1996
Polecamy