NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 12/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Dni lasu 1996   Ewa Kwiecień 2
W tym roku centralne uroczystości Dnia Lasu po raz pierwszy odbyły się w miejscu jakże wymownym - na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W stolicy czarnego Śląska spotkali się leśnicy, drzewiarze i zaproszeni goście z całej Polski.
Uwagi o klimacie wnętrza lasu   Wojciech Ożga 4
Atmosfera wywiera na człowieka działanie bodźcowe, na które organizm ludzki odpowiada reakcjami biologicznymi. Silne bodźcowe działanie atmosfery może doprowadzić do przeciążenia organizmu. Zależnie od właściwości osobniczych organizmu, wieku stanu zdrowia, człowiek w różny sposób reaguje na bodźce związane z sytuacją pogodową.
Rozmawialismy z...   Ewa Kwiecień 6

Od czasu do czasu na łamach Lasu Polskiego goszczą przedstawiciele Wojska Polskiego. Niedawno mielismy przyjemność rozmawiania z generałem brygady dr. inż. Józefem Buczyńskim, który jest prawdziwym miłośnikiem lasu i przyrody.

Las na kartach książek   Joanna Trawińska 7
Morgit Sandemo. Tajemnica Władcy Lasu. POL-NORDICA Publishing Ltd. Otwock 1994
Co wiemy o genetycznej metodzie zwalczania szkodników leśnych?   Robert Luterek, Alfred Szmidt 8
Zwalczanie genetyczne jest właściwie jednym z elementów walki biologicznej ze szkodnikami roślin, gdyż operujemy tu organizmami żywymi. Specyfikacja tej walki polega na wykorzystywaniu do zwalczania szkodnika osobników tego samego gatunku, stąd nazywamy ją metodą samowyniszczenia.
Siedemdziesiąt lat firmy STIHL - sukces przedsiębiorstwa rodzinnego    10
Na początku była myśl - uczynić ciężkie prace leśne łatwiejszymi przez wprowadzenie odpowiedniej maszyny. Początkiem realizacji tej idei była stihlowska piła do ścinki, która stworzyła podwaliny rozwoju firmy STIHL i sprawiła, że miano STIHL stało się światową marką wśród pilarek łańcuchowych.
Mistrzostwa Świata Drwali w 1996 r.    13
Nowym mistrzem świata w pracy pilarką spalinową jest John van Kampen. Wynikiem 1497 punktów, wyprzedzając o 18 punktów zdobywcę II miejsca, holenderski zawodnik pracujący pilarką STIHL 046, uplasował się na najwyższym miejscu podczas 22 Mistrzostw Świata Drwali w Oberhof w Turyngii.
To już dwadzieścia lat...    13
Po dwudziestu latach od ukończenia studiów spotkali sie absolwencie Wydziału Leśnego SGGW...
Konkurs Drwali 1996   Rosław Jeżewski 14
Tegoroczne Ogólnopolskie Mistrzostwa Drwali zorganizowano w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Malinówce k. Ełku, w dniach 14-15 czerwca br. Jak co roku zainteresowanie zawodami było spore, chociaż chodzą słuchy, że to przedostatnia impreza tego typu.
Własność mieszana   Mirosław Białobłocki 16
W związku z wdrażaniem systemu informatycznego Lasów Państwowych (SILP) a także dostosowywaniem przepisów prawa do aktualnych warunków ekonomicznych (systemu podatkowego) i racjonalnego gospodarowania w lasach (nowelizacja ustawy z 28 września 1991 r. o lasach) zachodzi pilna potrzeba porządkowania stanu posiadania.
Ludzie, którzy życie swe poświęcili Ojczyźnie i lasom   Jan Kapuściak 17
Pragnę przybliżyć Czytelnikom Lasu Polskiego, organizacje życia Kombatanckiego w Lasach Państwowych. Obejmuje ono wszystkie formacje zbrojne: partyzantów, żołnierzy wschodu i zachodu, byłych więźniów obozów koncetracyjnych, sybiraków...
Leśne wspólnoty gospodarowania w Niemczech   Łukasz Łukomski 18
W końcu września 1995 roku przebywała w Dolnej Saksonii grupa polskich leśników z urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za nadzór nad lasami nie będącymi własnością państwa. Celem wizyty polskich specjalistów było poznanie metod gospodarowania w lasach prywatnych w Niemczech...
Materiały do dziejów martyrologii leśników polskich w okresie drugiej wojny światowej - uzupełnienie wykazu leśników - jeńców obozów w ZSRR   Bohdan Szymański 20
Przed kilku laty opublikowalem w Lesie Polskim (1991 nr 15/16 i 17/18) opracowanie pt. Dalsze materiały wyjaśniające białe plamy martyrologii leśników polskich, zawierające wykaz (80 nazwisk) leśników polskich - jeńców obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, zamordowanych przez NKWD w Katyniu i innych miejschach zagłady, poprzedzony uwagami o sposobie i źródłach opracowania wykazu.
Z żałobnej karty    23
Franciszek Chełpa (1936-1996)
Las Polski - numer 12/1996
Polecamy