NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 20/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Rada Leśnictwa o ochronie leśnej różnorodności   Ewa Kwiecień 2
Po raz kolejny obradowała Rada Leśnictwa przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W jedlni w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych (RDLP Radom) rozstrząsano temtat Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej w gospodarce leśnej. Jest to temat niezwykle ważny z uwagi na przemiany zachodzące w polskim leśnictwie w zakresie polityki leśnej państwa oraz na podjęte prace nad nowelizacją zasad i instrukcji gospodarowania w leśnictwie (hodowla lasu, ochrona, urządzanie oraz użytkowanie lasu).
Edukacja w Cierpiszewie   Tadeusz Chrzanowski 4
Dzień 10 sierpnia 1992 roku utrwalił się w pamięci mieszkańców Torunia. W odległych zaledwie o 10 km od granicy miasta lasach rozszalał się ogień. Kłęby dymu przesłoniły niebo. Dzień był suchy i upalny. Temperatura w cieniu sięgała 40 st. C. W tym czasie płonęły lasy w pięciu innych nadleśnictwach i każdy pożar wydawał się być równie groźny.
Rozmawialiśmy z...   Rosław Jeżewski 6
...nadleśniczym Stanisławem Kostką-Wisińskim, jednym z twórców Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
Wśród lasów i zwierząt Bieszczad   Krzysztof Trawiński 9
Po ukończeniu Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1952 otrzymałem pracę w Bieszczadach, a więcj w krainie pod względem krajobrazowo-przyrodniczym, jaką sobie wymarzyłem. Pasjonowała mnie ta część Kapat, a zarazem budziły się obawy i lęk przed nieznanym.
Opytmalizacja podziału drewna   Zbigniew Laurow 10
Wielka rezerwa poprawy kompleksowego wykorzystania arbomasy leśnej tkwi w optymalizacji rozkrojów pozyskanego drewna już w leśnictwie, w trakcie wyróbki. Znaczne efekty można uzyskać nawet bez wspierania czynności leśnika programami komputerowymi. Konieczne jest jednak zrezygnowanie z niektórych przyzwyczajeń przy wyróbce drewna w lesie.
O złych leśnikach, o dobrych taternikach i ślepej Temidzie   Zygmunt Rygiel 14
Ochrona przyrody jest tematem znanym i często podejmowanym szczególnie w ostatnich latach. W Polsce podstawą prawną ochrony przyrody jest ustawa z dnia 16 października 1991 r., która m.in określa formy ochrony przyrody oraz wprowadza ograniczenia i zakazy w odniesieniu do chronionych obiektów.
Nowy rok akademicki    16
W tym roku studia leśne rozpoczynaja 649 osób. W Wraszwie w systemie dziennym będzie studniowało 136 osób, zaocznie- 82. W Poznaniu wśród 101 studentów pierwszego roku studiów dziennych, 19 będzie miało status wolnego słuchacza. Studia zaoczne rozpocznie 95 osób. Na krakowskim Wydziale Leśnym można od tego roku zdobywać wiedzę w dwóch specjalnościach: leśnictwo- 105 osób i ochrona zasobów leśnych- 45 osób. Zaocznie studiować będzie 85 nowo przyjętych studentów.
Droga do sukcesu    16
Urządzenia niemieckiej firmy SOLO pojawiły się w nasyzm kraju na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdy do Lasów Państwowych trafiły pierwsze egzemplarze opryskiwaczy SOLO 410 JUNIOR i SOLO 423 PORT. W latach osiemdziesiątych produkty SOLO docierały do Polski różnymi drogami, a od początku 1991 roku zorganizowaną dystrybucję wyrobów SOLO na polskim rybku rozpoczęła krakowska firma EXTECH, tworząc zwiększającą się z każdym rokiem sieć autoryzowanych punktów sprzedaży i serwisów.
Leśnicy w Biskupinie   Tomasz Zygmont 18
Garncarze, kamieniarze, brązownicy, bursztyniarze, kowale i snycerze, kaletnicy, smolarze, większość z tych profesji już nie istnieje albo ginie. A mimo to przedstawicieli każdej z nich można było spotkać w Biskupinie, w czasie festynu archeologicznego. Więcej nawet, każdy chętny mógł spróbować własnych sił i zdolności w rzemiośle.
Ekologiczny model leśnictwa niemieckiego i jego uwarunkowania   Tadeusz Pajek 20
Historia gospodarki leśnej w Niemczech liczy ponad 200 lat. Zarówno nauka, jak i praktyka leśna naszych zadchodnich sąsiadów oddziaływała w istotny sposób na rozwój leśnictwa w Polsce. Wystarczy powiedzieć, że w Puszczy Kozienickiej, stanowiącej dobra królów polskich, za czasów saskich pracowali leśnicy, sprowadzeni aż z Saksonii.
Praca przedwojennych leśników w pierwszych latach po okupacji   Witold Bujak 22
W Lesie Polskim (nr 15/16 z 1995 r.) został zamieszczony artykuł dr. Alfreda Króla pt. RDLP Kraków na Wawelu. Autor stwierdza w nim, że obecny stan lasów RDLP Kraków jest wynikiem pracy leśników w pierwszych latach powojennych. Chciałbym uzupełnić tę wypowiedź swoimi spostrzeżeniami z tamtych lat.
Ostatnie wiadomości o kroczącej maszynie zrębowej   Adam Szewczyk 23
W numerze 10/1996 Lasu Polskiego przedstawiliśmy naszym Czytelnikom zasadę działania i podstawowe zalety nowego kroczącego kombajnu zrębowego, poruszającego się bez kół, wynalezionego i wyprodukowanego przez firmę badawczo- rozwojową Plustech Oy z Finlandii. 
Las Polski - numer 20/1996
Polecamy