NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 15/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Nagrody Ministra OŚZNiL przyznane    2
Każdego roku Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyznaje nagrody za szczególne osiągniecia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego w zakresie ochorny środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochorny przyrody...
Model wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego   Stefan Abratowski 4
W piśmiennictwie leśnym coraz częściej pojawiają się wypowiedzi nt. pogarszającego się stanu finansowego gospodarstw leśnych krajów Europy. Przyczyn należy szukać w zachodzących dysproporcjach pomiędzy rosnącymi ciągle kosztami produkcji i cenami drewna. Koszty pracy żywej (płace) oraz uprzedmiotowionej ( z udziałem nowoczesnego sprzętu, z jego wysoka amortyzacją), jak również koszty materiałów - rosną niespółmiernie szybciej niż ceny drewna.
W obronie nazwy pożytecznego drzewa - lipa   Alicja Czorniuk-Śliwa, Edmund Śliwa 6
Wśród wielu gatunków drzew liściastych rosnących w lasach, parkach, przy drogach, a także wokół świątyń oraz siedzib ludzkich spotyka się i lipy na które patrzymy z przyjemnością. Są to drzewa o pięknym pokroju, a jednocześnie bardzo użyteczne i długowieczne.
Apel do Leśników-Seniorów   Janusz Dawidziuk, Andrzej Gorzelak 8
W sprawie napisania wspomnień ze swojej pracy zawodowej w leśnictwie, jako materiału źródłowego do powojennej historii Lasów Państwowych
Las na kartach książek   Krzysztof Trawiński 9
Praca zbiorowa członków Koła Naukowego Leśników SGGW. Zagrożone piękno. Wydawca SAWIART. Zielonka niedaleko Warszawy 1996 r.
Wartość użytkowa drewna, a wiek rębności   Zbigniew Laurow 10
Przeznaczone do pozyskania zgodnie z zasadami hodowlanymi drewno wykorzystujemy w sposób bardzo rozrzutny. W cyklu artykułów w Lesie Polskim w roku 1993 pokazałem, że zaledwie 60% wytworzonej w lesie arbomasy przeznaczamy na towar rynkowy leśnictwa - drewno okrągłe.
Gospodarowanie populacją sarny   Maciej Skawiński 12
W ciągu kilku lat, na łamach Łowca Polskiego ukazało się wiele artykułów, w których przedstawiano aktualną strategię w gospodarowaniu populacją sarny i pozyskiwaniu kozłów w poszczególnych klasach wieku. Artykuły dyskusyjne, których autorzy niejednokrotnie kwestionowali pewne założenia obowiązującej doktryny, wzbogaconej w ubiegłbym sezonie sankcjami za odstrzał w niewłaściwej klasie wieku.
Niedoskonałość inwentaryzacji przyczyną niepowodzeń hodowlanych   Stefan Ryder 14
W ostatnich latach obserwujemy niepokojące zjawisko odmłodzenia populacji jelenia i związaną z tym malejącą ilość starszych byków z dobrym porożem. Następstwem odmłodzenia może być tendencja tworzenia dużych chmar, co szczególnie zimą, powoduje nasilenie szkód łowieckich w uprawach i młodnikach.
Rola pożarów w ekosystemie leśnym południowo-zachodnich stanach USA   Maciej Pach 15
Pożar odgrywa doniosłą role w ekosystemach leśnych południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Niektóre zbiorowiska roślinne wykazują w dużym stopniu uzależnienie od okresowo występujących pożarów i płoną co kilkanaście lat np. drzewostany sosny błotnej lub żółtej (Pinus palustris Mill, Pinus ponderosa Dougl).
Nie taki wilk straszny...   Rosław Jeżewski 18
O wilkach dużo pisano, mówiono, strzelano do nich, odławiano itp. Od zawsze synonim zła, okrucieństwa, mordów i okrutnej mordy. Ale także - niezwykłej inteligencji, siły i wytrzymałości.
Metody ochrony lasu przed roślinożercami   Dariusz Piechowski 20
Na zaproszenie firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją środków do pielęgnacji i ochorny lasu w Niemczech, z inicjatywy RDLP Szczecinek zorganizowano 3-dniowy wyjazd konsultacyjny do Niemiec, w którym wzięło udział 8 leśników: szefowie do spraw ochrony i łowiectwa w RDLP Szczecinke, Szczecin i Piła oraz przedstawiciele: z Nadleśnictwa Trzebielino, Zespołu ochorny Lasu (Warszawa) i Zakładu Łowiectwa IBL(autor artykułu). Terenem lustracji były lasy w Dolnej Saksonii.
Lasy i leśnictwo Dolnej Saksonii   Łukasz Łukomski 22
Dzisiejsza Dolna Saksonia, jeden z 16 landów RFN powstała w wyniku zarządzenia brytyjskich władz okupacyjnych w 1946 roku z samodzielnych wcześniej, lecz połączonych wspólna tradycją niemieckich księstw Braunschweis, Hannover, Oldenburg i Schaumburg-Lippe.
Krótko o wszystkim    23
Kto zabił nosorożce? Podejrzewa się słonie...
Nowa reguła dla odnowień   Bogusław Czepe 24
Podstawą w hodowli lasu mającą decydujący wpływ na zdrowotność i jakość drzew w nim rosnących przez cały okres jego życia ma sposób jego posadzenia oraz trzebieże wczesne. Nauka leśna ma tradycję około dwudziestoletnią, czyli tyle, ile wystarczy z zapasem na wychodowanie jednej generacji lasu. Mamy wię dziś szerokie możliwości prowadzenia analiz porównawczych drzewostanów z odnowień naturalnych i półnaturalnych z drzewostanami odnawianymi sztucznie dzisiejsza technologią.  
Wykorzystanie satelitarnego systemu nawigacji GPS we ochornie przeciwpożarowej lasów   Karol Wiler 26
Dotychczasowe trudności w określeniu dokładnego i dla wszystkich zrozumiałego adresu pożaru w lesie można wyeliminować przez wykorzystanie satelitarnego systemu nawigacyjnego NAVASTAR GPS.
Wystawa w Koszelówce   Rosław Jeżewski 28
22 czerwca w galerii w Koszelówce odbyło sie otwarcie poplenerowej wystawy malarskiej poświęconej lasom gostyńsko-włocławskim....
W prasie o lasach i leśnictwie   Ryszard Marek Sumiński 29
Jeszcze o III Targach Leśnych
Moja praktyka leśna (2)   Kazimierz Bajko 30
W Nadleśnictwie Czarna Wieś były siedliska przeważnie średnio żyzne, bory mieszane i lasy mieszane, mniej bory świeże. W zależności od rodzaju siedliska wprowadzono przeważnie sosnę z mniejszym udziałem dębu lub dębem w domieszce...
Las Polski - numer 15/1996
Polecamy