NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 22/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Listy do Lasu Polskiego   Zygmunt Rozwałka 2
W numerze 18/96 Lasu Polskiego zamieszczono w formie wywiadu z anonimowym pracownikiem Lasów Państwowych artykuł dotyczący prywatyzacji prac leśnych. Mimo ogólneog wrażenia troski o dobro PGL- Lasy Państwowe i ludzi pracujących w lesie artykuł ten z racji przeinaczenia pewnych faktów, a następnie poddania ich dosyć woluntarystycznej interpretacji prawnej ma charakter dezinformacyjny i może wywołać błędne skojarzenia i oceny wśród osób organizujących lub uczestniczących w procesie prywatyzacji prac leśnych.
Współczesne transformacje w leśnictwie   Zbigniew Laurow 4
Dzisiaj w naszym kraju głoszona jest teza, że prywatyzacja usług czyni produkcję leśną znacznie tańsza niż przy własnym wykonawstwie. Jest to jednak prawka pozorna. Miesza się działalność przymuszonego do zarejestrowania się w gminie byłego robotnika leśnego jako podmiotu gospodarczego z przedsiębiorstwem z prawdziwego zdarzenia zarejestrowanym sądownie.
Słownik encyklopedyczny   Zbigniew Laurow 6
W roku bieżącym został wydany pod patronatem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz komitetu Naukowego przy Prezydium PAN Człowiek i Środowisko, słownik encyklopedyczny omawiający najważniejsze pojęcia związane z szeroko podjętym leśnictwem.
Dyrdymały    6
Są pewne sprawy, ciągnące się niczym przysłowiowe flaki z oleje. Przeważnie są tak nudne, że nie warto zaprzątać sobie nimi głowy. Zdarza się jednak, że w trakcie zbierania materiałów, można znaleźć coś, co poraża swoją błędną treścią i ogarnia przerażeniem w chwili uzmysłowienia tragicznych implikacji, jakie może przynieść powielanie tego typu materiałów.
Mój ulubiony gatunek   Tomasz Zygmont 8
Ruda Różaniecka to mała miejsocwość w województwie przemyskim, położona wśród lasów południowo- wschodniego krańca Puszczy Solskiej. Przed wojną należała wraz z przyległymi terenami do barona Watmana. Z tamtych czasów pozostał okazały pałac i hodowlane stawy rybne. Na skraju wioski, pod lasem znajduje się leśniczówka Jana Kubasa, który od 1955 roku pracuje w lesnictwie Jezioro.
Rada na jesienny, wilgotny chłód   Rosław Jeżewski 10

Kiedy na dworze zazyna padać deszcz, robi się zimno i mokro, zaś ulubiony kot zaczyna znacząco mruczeć na zapiecku... a my czujemy się zasmarkani, połamani, wtedy nie ma rady- idąc do lasu trzeba wyciągnąć gumiaki. Tak, jest jesień, pora słoty i przejmującego wilgotnego chłodu, mokrej trway i kropel kapiących za kołnierz. W tym artykule przedstawiamy coś, co uchroni nasze stopy przed zmoczeniem i zamarznięciem- Le Chameau, jedne z najlepszych na świecie kaloszy.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w woziwodzie   Tadeusz Chrzanowski 13
We wrześniu br. rozpoczał działalnośc Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Lesnej w Woziwodzie na terenie Leśnego Kompleksu Propocyjnego :Bory Tucholskie\”. Obiekt powstał na fundamentach budynku gospodarczego, który przez blisko stulecie służył miejscowym lesnikom do całkiem innych celów.
Biologiczne i techniczno-leśne metody ochorny lasu   Ewa Kwiecień 15
Temat szeroki jak rzeczka, a wzięto go na warsztat na sympozjum zorganizowanym w Smolarni pod Trzcianką. Stało sie już tradycją, że każdego roku na jesieni odbywają się sympozja z zakresu ochrony lasu, których organizatorami są niezmiennie od wielu lat: Polskie Towarzystwko Entomologiczne i Polskie Towarzystwo Leśne i w zależności od miejsca sympozjum odpowiednia Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (w tym roku była to Piła).
Wizyta polskich leśników w Dolnej Saksonii   Łukasz Łukomski 17
W ubiegłybym roku przebywała w niemieckim kraju Dolnej Saksonii grupa 20 polskich leśników, pracowników administracji państwowej urzędów wojewódzkich. Pracownicy ci zajmują się lasami nie będącymi własnością państwa, głównie drobnymi, chłopskimi własnościami leśnymi...
Co w lesie piszczy    18
Storczyki; Ubarwienia ptaków; Prymitywne czy wyspecjalizowane
Rozmaitości - O tym dobrze wiedzieć - Tajemnice przyrody - Nowa technika - Rzeczy ciekawe    19
Dziwniejszy niż wyobraźnia; Pangoliny(Menidea) - czyli ssaki pokryte łuskami; Wszystko dla dobra społeczności; Pająk ptasznik; Narządy zmysłów - oczy
XXIX Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich - benefisem leśników   Bohdan Jasiewicz 20
31 sierpnia i 1 września br. we Wrocławiu goszczono czołówkę strzelców Polski. Na starcie stanęła rekordowa liczba 181 zawodników reprezentujących wszystkie Wojewódzkie Rady Łowieckie (w tym 2 drużyny gospodarzy) startujących indywidualnie, 31 Wawrzynowców.
Instrukcja dla straży leśnej w lasach Domu Panującego    22
W cyklu Karty z historii leśnictwa drukujemy nadesłaną nam przez pana Romana Pruskiego Instrukcję dla straży leśnej w lasach Domu Panującego - tłumaczenie carskiego dokumentu z 1906 roku, zawierającego pełen wykaz obowiązków gajowego i nadzorcy leśnego. Przepisy te obwiązywały także administrację lasów rządowych Królestwa Polskiego.
Z żałobnej karty    23
Franciszek Partyka
Las Polski - numer 22/1996
Polecamy