NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 17/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Aplikatory do preparatu Cervacol Extra    2
W Lesie Polskim nr 5/96 przedstawiliśmy produkt austriackiej firmy Avenarius, CERVACOL EXTRA rozprowadzany przez firmę WENA z Jeleniej Góry. Jest to preparat służący do zabezpieczenia upraw przed zagryzaniem przez zwierzynę płową. Ale do preparatu potrzebny był aplikator, którego na naszym rynku brakowało.
Najstarszy rezerwat modrzewia polskiego na Chełmowej Górze ma 75 lat   Paweł Krzos 4
Jego historia rozpoczęła się w 1980 roku na Chełmowej Górze (obecnie teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego). Szyszki i gałązki pochodzące z rosnących tu modrzewi posłużyły profesorowi M. Raciborskiemu do odkrycia i napisania w 1890 roku pierwszej pracy o modrzewiu polskim.
Tym razem firma Alpina   Rosław Jeżewski 6
Zaprosiła nad do siebie firma ALPINA, włoski wywórca pilarek łańcuchowych i pilarek na wyciągniku. A że zaproszenie do Włoch nieczęsto się zdarza, więc spakowaliśmy manatki i w drogę.
Prace zrywkowe a erozja w lasach Gór Sowich   Lech Laskowski 8
Pragnę zwrócić uwagę na ujemne, aczkolwiek trudne do uniknięcia, oddziaływanie prac zrywkowych na środowisko, nawet tam gdzie są one prowadzone na niewielką skalę. Przykładem niech będą poczynione przeze mnie w latach 1988-1990 obserwacje w Górach Sowich niedaleko Bielawy (Nadl. Świdnica)
Profesor Doktor inż. Wiesław Grochowski i Jego Dzieło   Ryszard Ostalski 10
12 czerwca 1996 roku w Kliniskach, wsi położonej pomiędzy Szczecinem i Goleniowem w serce Puszczy Goleniowskiej, odbyła się uroczystość nadania imienia profesora Wiesława Grochowskiego miejscowej Szkole Podstawowej.
Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego   Roman Wójcik, Jerzy Borowski 13
Dawniej drzewa, szczególnie okazałe, stare, rozłożyste, rosnące samotnie były traktowane z wielką czcią, odprawiano przy nich modły lub szanowano je na wiele różnych innych sposobów. Obecnie drzew takich jest bardzo mało, mają mniejsze poszanowanie, a nierzadko popadają w niełaskę ludzi, a nawet niekiedy leśników. Sporadycznie ludność wiejska traktuje takie drzewa jako element kultu religijnego, wieszając na nich różnego typu kapliczki. Są to jednak najczęściej drzewa występujące w zadrzewieniach przydrożnych i śródpolnych.
Zjazd Kuratorium Pracy Leśnej i Techniki Leśnej   Dieter Franciszek Giefing 15
Co 4 lata odbywają się w Niemczech Zjazdy Kuratorium Pracy Leśnej i Techniki Leśnej. W przeciwieństwie do zjazdów towarzystw naukowych i technicznych odbywających sie w Polsce, w których uczestniczy wyłącznie wąskie grono wybranych przez organizacje terenowe delegatów, zjazdy te mają charakter powszechny...
XXVIII Krajowe Zawody Strzeleckie Leśników    16
Kolejne krajowe zawody odbyły się 27 czerwca br. w Dąbrowie Leśnej koło Obornik Wlkp., na strzelnicy noszącej nazwę koła łowieckiego będącego jej gospodarzem, Nad Flintą.
Fitosocjologia w gospodarstwie leśnym   Tomasz Wiczanowski 17
Fitosocjologia w czasie istnienia nauk leśnych była zawsze, choc w różnym stopniu, związana z typologią leśną. Od momentu, gdy zbiorowiska roślinne zaczęto opisywać metodą Braun-Blanqueta, drogi tych dwóch nauk zaczęły sie coraz mocniej rozchodzić. Dziś mamy do czynienia ze sporem między nimi. U podstaw tego sporu leży traktowanie lasu przez przedstawicieli obu nauk.
Sadzarki Egedal do odnowień i zalesień    18
Plan dotyczący lesistości kraju zakłada zwiększenie powierzchni lasu do około 30% po 2000 roku. Będzie się to odbywać głównie przez zalesianie gruntów tzw. trudnych, a więc nieużytków, gruntów porolnych, hałd, wyrobisk itp. Do tego celu potrzeba sadzarek o mocnej konstrukcji, które będą w stanie pracować bezawaryjnie przez parę lat na glebach zakamienionych, mocno zadarnionych, z korzeniami itp.
Szkolnictwo leśne na ziemiach polskich w okresie zaborów    20
Od stu lat niekwestionowany wysoki poziom polskiej gospodarki leśnej skłania do zastanowienia się, w jakich warunkach zdobywali kwalifikacje polscy leśnicy, tak doskonale działający w zawodzie. Na ziemiach polskich pozostających we władaniu trzech państw zaborczych sytuacja polityczna, ekonomiczna i społeczna była zróżnicowana...
W prasie o lasach i leśnictwie   Ryszard Marek Sumiński 22
Pojezierze Drawskie - raj dla turystów
Z żałobnej karty    23
Anatol Ekstowicz (1918-1996); Władysław Pepera (1926-1996)
Las Polski - numer 17/1996
Polecamy