NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 19/1996
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Polskie maszyny rolnicze i leśne - oferta firmy Metaltech   Józef Kobylarz 2
Dobrze wszyscy pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno w systemie gospodarki centralnie planowanej, na krajowym rynku maszyn do prac leśnych panowali w zasadzie nieliczni monopoliści, a w tym głównie firmy zagraniczne. Popyt dominował wówczas nad sprzedażą, więc nietrudno było narzucać warunku porducentów i wysokie ceny oferowane do sprzedaży maszyn. Rodzimych wytwórców było niewielu, a założenie nowej firmy i uruchomienie produkcji napotykało na wiele trudności.
Optymalizacja rozkrojów w przemyśle drzewnym a wiek rębności   Zbigniew Laurow 4
Innego typu działaniem mogącym dać poprawę zaopatrzenia rynku zasobów przyrody może byc dążenie do korekty ustalonego wieku rębności w zależności od potrzeb rynkowych. Istnieje pojęcie wieku dojrzałości technicznej drzewostanu. Siekierski w swojej rozprawie habilitacyjnen podaje trzy definicje tego wieku według...
Wykorzystanie satelitarnego systemu precyzyjnej lokalizacji GPS w Lasach Państwowych   Piotr Skolud 6
Z zainteresowaniem zapoznałem się z zamieszczonym w nr 15-16 Lasu Polskiego artykułem Pana inż Karola Wilera z RDLP w Zielonej Górze dotyczącym wykorzystania systemu GPS w ochornie przeciwpożarowej lasów. Przy tej okazji celowym wydaje się krótkie zaprezentowanie wyników przeprowadzonych w Polsce doświadczeń terenowych z zastosowaniem GPS dla potrzeb ochorny lasów oraz wskazanie perspektywiczne możliwści korzystania z jednolitego krajowego systemu adresowego (korekta błędów odczytu pozycji, przetwarzanie map, siatka współrzędnych geograficznych).
Las na kartach książek    9
Praca zbiorowa. Śladami gdańskich bohaterów Guntera Grassa. Wydawictwo Marpress. Gdańsk 1993 r.
Uboczne surowce leśne dawnych lasów   Stanisław Głowacki 10
Jeszcze nie tak dawno, bo 100-150 lat temu lasy na ziemiach polskich były ważną bazą surowców jadalnych dla ludności. Urodzaj żołędzi dębowych lub bukwi w lesie często decydował o życiu miejscowej ludności w latach nieurodzaju lub głodu. Las dostarczał nie tylko mięsa, owoców leśnych i grzybów oraz miodu, ale równieź w niektórych rejonach kraju znacznych ilości karmy dla zwierząt domowych, tłuszczów roślinnych, a nawet namiastki mąki do pieczenia chleba.
Test samochodu Nissan Patrol   Rosław Jeżewski 16
Na łamach Lasu Polskiego prezentowaliśmy już kilka samochodów terenowych, które są lub będą użytkowane przez Lasy Państwowe. Dzisiaj przedstawiamy jeden z najdroższych. Nissana model Patrol. Do prób otrzymaliśmy model Station Wagon z silniekiem Diesla o pojemności 2.8 l. w standardowej wersji.
Nowe środki ochorny drewna Fungitox NP - środek ogniochronny i biochronny   Tadeusz Wytwer 18
Drewno jako materiał organiczny, poza wieloma zaletami posiada również wady. Jest ono podatne na niszczące działanie szkodników biologicznych i ognia. W budownictwie uwzględnienie właściwej profilaktyki konstrukcyjnej, na etapie projektu, a także stosowanie chemicznej ochrony zabezpiecza drewno przed biokorozją....
Ograniczanie liczebności owadów brudnicy mniszki w lasach Białorusi   Jacek Stocki 20
Lasy Republiki Białoruskiej zajmują 35,5% powierzchni kraju. Siedliska z gatunkami iglastymi (sosna, świerk, modrzew) stanowią 61,7% ich składu. Sosna zwyczajna porastająca siedliska borowe zajmuje 51,5% powierzchni, 10,2% zajmuje świerk.
Jubileusz 140-lecia Katedry Hodowli Lasu we Lwowie    22
W drugiej połowie XIX w. Galicja, która była częścią Monarchi Austro-Węgierskiej, posiadała dużą autonomię. Dotyczyło to przede wszystkim kultury. Rozumiano ją bardzo szeroko, tak że sejm krajowy mógł uchwalać ustawy również w zakresie produkcji rolnej i leśnej oraz ustroju agrarnego.
Krótko o wszystkim   Janusz Sabor 23
Konferencja naukowa na temat Metody zachowania i selekcji drzewostanów świerka rasy orawskiej.
Konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. Stanisława Szymańskiego   Tomasz Zygmont 24
W dniach 19-21 września 1996 r., w Laskach niedaleko Kępna, na terenie LZD Siemianice, odbyła się konferencja naukowa na temat Hodowla lasu w proekologicznym modelu gospodarki leśnej, zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Stanisława Szymańskiego.
W prasie o lasach i leśnictwie   Ryszard Marek Sumiński 27
Letnie niebezpieczeństwa
Las Polski - numer 19/1996
Polecamy