NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 10/2018
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Informacje    4
Puszcza Białowieska - Skład zespołu eksperckiego; LGB Kostrzyca - Docenieni za ochronę genów; X Małopolski Konkurs -Sygnalistów Myśliwskich Zadęli w róg w Niepołomicach; Nagrody „Kobieta z charakterem” - Leśniczka wyróżniona; Centrum Promocji LP - Wielkie otwarcie; Ochrona przyrody - Polska przewodniczy sieci Integrate+; Ochrona przyrody w lasach - Powrót do współpracy z NGO; Targi Silva Regina - Brno stolicą lasów.

Sztuka dialogu   Emilian Szczerbicki 7
Jak skutecznie rozmawiać z partnerami społecznymi w ramach konsultacji projektu pul? Mówi
o tym Bożydar Neroj, szef produkcji w zarządzie BULiGL:
Słowa nie zastąpią pracy   Jakub Słowik 8
Nikt się nie spodziewał, że odnowienie lasu, czyli clou działalności leśników, może być postrzegane w złym świetle. A jednak medialna nagonka trwa, leśnicy są znowu bombardowani, nawet jeśli w tej kwestii niewiele mają do powiedzenia. O odnowieniu lasu w Puszczy Białowieskiej mówi Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka.
Mechanizacja prac odnowieniowych – odpowiedź na braki kadrowe?   Piotr Szymański 10
Mechanizacja prac leśnych jest obserwowana od dłuższego czasu, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania i zrywki surowca drzewnego, lecz w znikomym stopniu dotyczy to odnowień i zalesień (przy czym częściej można ją zauważyć w drugim przypadku). Z powodu problemów z obsadą zuli zaczyna się to zmieniać.
Polityka leśna, czyli krajobraz w trakcie bitwy (VI)   Kazimierz Rykowski, Janusz Zaleski 12
Przyjmując tzw. model kanadyjski, jako narzędzie dokumentowania i prognozowania udziału lasów w ochronie klimatu, twórcy LGW pogłębili modelowe uproszczanie rzeczywistości, sprowadzając polskie uwarunkowania do kanadyjskich. Uzyskany wynik symulacji stawia pod znakiem zapytania przydatność tego modelu w warunkach polskiego leśnictwa.
Komisja Wspólna – szóste spotkanie   Marek Bodył 15
Do kolejnego spotkania Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz grupowego interesu przedsiębiorców leśnych doszło 25 kwietnia w siedzibie DGLP. Było to pierwsze posiedzenie po objęciu przez Andrzeja Koniecznego funkcji dyrektora generalnego LP.
W lesie nie widzę przyszłości   Marek Bodył 16
Krzysztof, drwal w pełni sprawności fizycznej z 18-letnim doświadczeniem, odchodzi z etatu w firmie leśnej. Stawia na rolnictwo, bo w lesie nie widzi już przyszłości. Jak z jego punktu widzenia wygląda problematyka niedofinansowania przez Lasy Państwowe wykonawstwa prac leśnych?
Gdzie do pracy potrzeba leśników?   Jakub Słowik 20
Nie jest tajemnicą, że Lasy Państwowe nie są w stanie wchłonąć w swoje szeregi wszystkich absolwentów szkół leśnych. Wielu z nich prędzej czy później zada sobie pytanie: co jeśli nie Lasy? Gdzie mogą oni znaleźć pracę i wykorzystać swoją wiedzę?
Uregulowania „lasu” w przepisach wybranych krajów (cz. 2)   Marek Geszprych 22
Przeprowadzona w dwóch częściach artykułu analiza posłużyła wskazaniu zarówno podobieństw, jak i różnic normatywnego rozumienia „lasu” w regulacjach poszczególnych krajów. Na tym tle konieczne wydaje się nowe unormowanie polskiej definicji lasu, zgodne m.in. z kierunkiem unijnych regulacji prawnych.
Historia odbita w desce   Justyna Haładaj 25
Twórczym natchnieniem Natalii Tejs jest las. To z niego czerpie ona artystyczną wrażliwość, tworząc niezwykłe obrazy, które odbite w deskach stanowią z nimi unikalną jedność.
Po drugiej stronie lustra   Przemysław Barszcz 26
Jak kwestie gospodarki łowieckiej są postrzegane z perspektywy gmin i jaka jest w tym względzie rola leśnika? W każdym przypadku to właśnie on może się stać ogniwem łączącym gminy i koła łowieckie dla obustronnie korzystnej współpracy.
Powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi Lasów Państwowych   Aleksander Giehsmann , Aleksander Dziadosz 28
Często się zdarza, że pracownik, np. z powodu choroby, przez dłuższy czas wykazuje absencję w pracy. Pracodawca decyduje się wtedy przeważnie na rozłożenie jego obowiązków na współpracowników. Warto wiedzieć, na jakich zasadach można komuś powierzyć zadania nieobecnego
pracownika.
Jaką wielkość mają plamy oleju powstałe podczas pracy pilarki?   Roman Wojtkowiak 30
Wśród praktyków i naukowców wciąż pokutuje pogląd, że olej stosowany na powierzchni zrębowej jest rozlewany na stosunkowo duży obszar, popierany przez tzw. kłamstwo statystyczne. A przecież już 20 lat temu w Katedrze Techniki Leśnej w Poznaniu określono wielkość plamy powstającej z oleju opuszczającego układ tnący trzech najpopularniejszych pilarek dostępnych wówczas na polskim rynku.
Ornitologia nie tylko dla myśliwych   SLV 31
Książek poświęconych ptakom na rynku wydawniczym można znaleźć wiele – od kieszonkowych przewodników dla amatorów po fachowe opracowania i monografie kierowane do profesjonalistów.
Tajemnica śmierci leśniczego Felicjana Runowskiego   Piotr Bajko 32
Na cmentarzu w Białowieży są groby, które w szczególny sposób przyciągają uwagę. Jeszcze w latach 70. zaintrygowała mnie mogiła leśniczego Felicjana Runowskiego, który – jak wynikało z napisu na tabliczce – został skrytobójczo zamordowany pod koniec 1939 roku. Sprawa ta przez lata nie dawała mi spokoju.
Z zagranicy   A.S. 36
Czechy - Wstrzymanie pozyskania drewna świeżego; Brandenburgia, Niemcy - Restrukturyzacja państwowego leśnictwa; Litwa - Ruszył portal internetowy VMU; Słowacja - Wyłączą lasy puszczańskie z użytkowania.
Rynek drzewny   SLV 37
Stolarka okienna - DOVISTA jeszcze większa; Japonia - Niepalne drewno; Rosja - Przymusowy przerób drewna.
Królowa nauk leśnych   Michał Westfal 38
Któż wskaże, która spośród wielu nauk leśnych jest najważniejsza? Któż odpowie na pytanie, która z nich dzierży palmę pierwszeństwa i wśród tylu leśnych dyscyplin może być nazwana królową?
Las Polski - numer 10/2018
Polecamy