NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 19/2010
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Nikomu tego nie oddawajcie!   Łukasz Łukasik 2
14. Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę zgromadziła 10 tys. delegatów i członków ich rodzin. W sobotę 18 września wielokrotnie powracano do tematu planowanych zmian dotyczących samodzielności finansowej LP.
Informacje    4
Manifestacja Solidarność - Leśnicy przyjdą pod URM; 110. Zjazd PTL - w lasach Bieszczadów; 90 lat RDLP w Warszawie - Wystawa w Łazienkach Królewskich; Żołnierzom Września w Bykowcach - Rekonstrukcja ku pamięci; RDLP w Katowicach - Sprzątanie Świata z Zieloną Ligą
Więcej pytań niż odpowiedzi   Mieczysław Remuszko 7
Projekt zmian w Ustawie o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra finansów zakłada, że dyrektor generalny Lasów Państwowych ma zdolności profetyczne, pozwalające przewidzieć liczbę i rozmiar klęsk żywiołowych z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.
Na własne życzenie?   Mieczysław Remuszko 8
Przyjęty przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010–13 autorstwa ministra Rostowskiego zakłada włączenie PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. Skąd ten pomysł?
Zgoda buduje   Redakcja , Mieczysław Remuszko 10
O wypowiedzi na temat planowanych zmian poprosiliśmy osoby związane z leśnictwem, w tym byłych ministrów środowiska i byłych dyrektorów generalnych Lasów Państwowych. Warto dostrzec, że mimo dzielących naszych rozmówców różnic – w tym odmiennych przekonań politycznych – są oni zgodni w twierdzeniu, że zmiany te są szkodliwe dla gospodarki leśnej i dla ochrony zasobów naturalnych w Polsce.
Ubezwłasnowolnienie   Kazimierz Rykowski 12

Rządzący dotrzymali słowa! Nie będzie prywatyzacji lasów w Polsce. Jest natomiast finansowe ubezwłasnowolnienie ich zarządcy. Czy w perspektywie oznacza to likwidację Lasów Państwowych?

Leśni piromani   Tomasz Zielonka 14

Podpalenie lasu trudno zaliczyć do czynu chlubnego. Kłęby szarego dymu, płomienie liżące pnie drzew czy palące się jak pochodnie korony sosen to koszmar każdego leśnika, przynajmniej polskiego…

Z zagranicy   Arkadiusz Seliga 16
Unijne płatności przyrodnicze
U Czechów   Prądziński Adam Depka 18

Ekonomia i ekologia – to dziedziny, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki przemian koncepcji hodowlanych. Racjonalizacja postępowania i kompromis z przyrodą są głównymi celami, które przyświecają czeskim leśnikom wobec zmieniających się wyzwań oraz potrzeb gospodarki leśnej.

U wyspiarza   Lucyna Skonieczna 20

Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło rozproszenie kompleksów leśnych, wielokrotnie natrafia się na sąsiadujące z tą frazą słowo problem. To małe, nierzadko hektarowe skrawki połaci leśnej. Fragmentacja siedlisk i praca dla wytrwałych? Państwowy skarb pośród prywatnych pól?

Czy na pewno zagrożenie?   Leszek Lubczyński 22

Przez lata funkcjonowały, a może i nadal istnieją, dwie obiegowe opinie. Pierwsza w środowisku leśników, że aby las doprowadzić do zniszczenia, należy go włączyć do parku narodowego.  Przyrodnicy nie pozostawali dłużni, uważając, że leśnik w lesie widzi tylko deski i ma największą przyjemność, jeśli coś w lesie zerżnie i zabije.  Obie tak samo krzywdzące i nieprawdziwe.

Z żałobnej karty   Agnieszka Lebiocka, Wojciech Ząbecki 23

Roman Gadzikowski (1927–2010); Janusz Zwoliński (1952–2010)

Od łowiectwa do leśnictwa   Emilian Szczerbicki 24

Nazwisko mają najwyraźniej pasujące do profesji. Doszukując się rodowodu nazwiska Smereczański ani chybi natrafiamy na słowo smrek – świerk.

Dzika w świecie dostatek   Marzena Albrycht, Cezary Florek, Grzegorz Skurczak 26

Ósme międzynarodowe sympozjum dotyczące dzika odbyło się w dniach 1-4 września w Yorku, w Wielkiej Brytanii. W obradach uczestniczyło 116 naukowców i ekspertów z 27 państw reprezentujących wszystkie kontynenty.

Sposób na ogniska gradacyjne   Jacek Stocki 27
Ogniska rozrodu owadzich liściożernych szkodników sosny są miejscami inicjowania wielkoobszarowych pojawów najgroźniejszych foliofagów. Od tego roku w Lasach Państwowych obowiązują ramowe zasady wyznaczania i prowadzenia gospodarki w takich miejscach.
Sprawdzone   Redakcja 29
Numer ewidencyjny z chipem; Nowa generacja siekier; Skrobak i strug przeciw spałowaniu
Sęki a surowiec drzewny   Robert Kimbar 30
Sęki, jako najpoważniejsza wada drewna, w sposób bardzo zróżnicowany wpływają na surowiec drzewny. Zależy to od całego wachlarza czynników.
Z zagranicy   Anna Niemiec, Arkadiusz Seliga 32
Niemcy. Stanowisko AGDW wobec polityki leśnej UE; Bawaria, Niemcy. Zakładowy fundusz zabezpieczenia emerytalnego; Bawaria, Niemcy. Parkowi naukowcy chwalą kornika; Turyngia, Niemcy. Pada ostatni bastion administracji leśnej; Francja. Bilet na rykowisko
Rynek drzewny   Magdalena Żuchlińska 33
Artykuły Gazety Wyborczej. Bez sprostowania; Koniunktura. Realne znaki poprawy; Nowe paliwo z sosny. Drewno w baku
Czytając Conan Doylea   Mieczysław Remuszko 34
Ze źródeł dobrze poinformowanych (wróble przysiadające na dachu Ministerstwa Środowiska) dowiedziałem się, że resort prowadzi prace nad zniesieniem (lub zawieszeniem) moratorium na odstrzał łosi. Próbowałem uzyskać potwierdzenie tej informacji w zespole prasowym resortu, ale, w odróżnieniu od innych pytań na które uzyskiwałem w miarę szybkie odpowiedzi, tym razem zapadła martwa (nomen omen) cisza. Co też jest jakąś informacją.
W tucholskim leśnikum   Daniel Klawczyński 35
Położony w niewielkiej Tucholi Zespół Szkół Leśnych co roku przyciąga absolwentów gimnazjów nie tylko z najbliższej okolicy, lecz także z całego regionu czy nawet bardziej odległych zakątków kraju. Dla nich przygoda z nową szkołą zaczyna się 31 sierpnia, w momencie przybycia do internatu.
Las Polski - numer 19/2010
Polecamy