NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 4/2020
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Informacje    4
Wydarzenia - Rok leśnych jubileuszy; Wydarzenia - Wiek drzew; Kilometrówka - Ponowne natarcie związkowców; Ochrona przyrody - Transgraniczna współpraca; Targi branżowe - Coraz głośniej o Wood-Tech.
Śladami prehistorii   Emilian Szczerbicki 7
Zakończyło się zabezpieczanie tropów dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Mówi o tym Jacek Oleś, zastępca nadleśniczego.
W Chinach drzewa rosną szybciej?    Paweł Przybylski 8
W październiku 2019 r. w chińskim mieście Nianjing odbyła się konferencja naukowa pt. „Seed orchard 2019” („Plantacje nasienne 2019”). Jej celem było zaprezentowanie wyników światowych badań dotyczących plantacji nasiennych.
Noce w leśnych ostępach   Emilian Szczerbicki 10
Przez rok będzie realizowany pilotażowy program udostępnienia obszarów leśnych dla uprawiania bushcraftu i survivalu. W tym celu zostały wyznaczone obszary w 41 nadleśnictwach, w zasięgach administracyjnych 15 dyrekcji regionalnych LP. Wyniki pilotażu posłużą wypracowaniu docelowych zasad uprawiania tych form aktywności.
Gospodarować czy chronić? Różnorodność grzybów w lasach gospodarczych a objętych ochroną   Marta Kujawska, Maria Rudawska 13
Czy gospodarka leśna faktycznie redukuje bogactwo gatunkowe grzybów należących do wszystkich grup troficznych? Pogląd ten został poddany konstruktywnej krytyce na łamach literatury naukowej i zainicjował serię badań dotyczących zróżnicowania grzybów w ekosystemach leśnych poddanych różnym formom ochrony, a także kształtowaniu się ich zbiorowisk w drzewostanach gospodarczych. Co pokazują najnowsze wyniki?
Estoński potentat    Monika Wysokowicz 16
Dobra jakość produktu w rozsądnej cenie – to motto estońskiej firmy OÜ Lisako, znanej pod marką BMF. Pod tym szyldem powstają przyczepy i żurawie, które pracują w lasach na obszarze całej Europy.
Topola z plantacji – czy to się jeszcze uda?   Jakub Słowik 18
Ostatnimi czasy w mediach zrobiło się głośno o „Strategii Lasów Państwowych na lata 2014–30”. Oficjalnie dokument poszedł w odstawkę i nie jest realizowany, jednak gdy został przyjęty, można w nim było znaleźć zapisy m.in. o opracowaniu sposobów hodowli drzew szybkorosnących na cele energetyczne.
Ocalony   Danuta Siwiec 21
Czy można narodzić się na nowo? Na pewno wtedy, gdy śmierć, zdawałoby się nieunikniona, wypuści nas jednak ze swoich objęć. Pragnę opowiedzieć o cudownym uratowaniu z rąk banderowców mojego wujka Leona Piotrowskiego, leśniczego z Podhajec na Wołyniu.
Dokuczliwy krzyżodziób    23
W latach 90. ub. wieku z dużym zainteresowaniem oglądałem szkody na uprawie sosnowej wyrządzone przez głuszce – zjawisko dziś nieczęste z racji rzadkości sprawcy. Podobną tematykę można napotkać w przedwojennym „Sylwanie” z 1928 r. (ss. 123–129), z tym że dotyczy ona… krzyżodzioba.
NSA o podatku od nieruchomości leśnych zarządzanych przez PGL LP   Adam Habuda 24
Kwestie podatkowe związane z nieruchomościami leśnymi były już wielokrotnie przedstawiane Czytelnikom „Lasu Polskiego”. Problematyka ta ma duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza w aspekcie ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości.
Nadleśnictwo Parczew. Historia gospodarki i administracji   Małgorzata Kołodziejczyk 29
Nadleśnictwo Parczew. Historia gospodarki i administracji
Grzegorz Sado, Rafał Zubkowicz, s. 348
W starym kinie, czyli jak Białowieża zagrała Syberię   Piotr Bajko 30
90 lat temu styczeń dostarczył mieszkańcom Białowieży wiele emocji. Już parę miesięcy wcześniej było wiadomo, że w tym czasie do osady ściągnie ekipa filmowa Henryka Szaro – młodego, 30-letniego, ale już wybijającego się reżysera. I że będą tu kręcone ważne sceny do filmu fabularnego „Na Sybir”.
Siła orkiestr dętych…   Piotr Szymański 32
Janek muzykant (nie mylić z głównym bohaterem noweli Henryka Sienkiewicza, choć obie te postaci łączy miłość do instrumentów i muzyki) – tak chyba można określić Jana Sadowskiego, leśniczego z Nadleśnictwa Sławno.
Jak powstawało Nadleśnictwo Biłgoraj   Anna Magdziarz 34
W 2018 r. obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości. Odrodzenie się ojczyzny po przeszło 120 latach niewoli to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w dziejach Polski. W wyniku tego zrywu powoli zaczęto odtwarzać struktury państwowe, wtedy też powstało Nadleśnictwo Biłgoraj.
Z zagranicy   A.S. 36
Finlandia - Zasoby leśne; Austria - Regres porostów nadrzewnych; Białoruś - Branża leśno-drzewna w skrócie; Rumunia - Skarga do Komisji Europejskiej na destrukcję lasów; Szwecja - Certyfikacja leśna i wyłączanie lasów z użytkowania.
Rynek drzewny   SLV 37
Finlandia - Drzewiarze strajkują; Szkolnictwo - Ze szkolnych ław do pracy; Światowy handel drewnem - Pożary na Syberii jako przykrywka?
Dbaj o szefa swego, bo możesz mieć chorego   Michał Westfal 38
Kiedy człowiek usłyszy taką wiadomość w radiu, siada na najbliższej kłodzie, pniaku, a z braku owych na jakimkolwiek sprzęcie drewnianym, i zaczyna dumać: oto okazało się, że złe samopoczucie, niedyspozycje i choroby szefa są bezpośrednią przyczyną rozmaitych dolegliwości natury zdrowotnej u jego podwładnych.
Las Polski - numer 4/2020
Polecamy