NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 9/2006
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Informacje    4
Jest o czym rozmawiać; Pubal musi zdziczeć; Zmiany w ochronie ppoż.
Nasza analiza   Mieczysław Teer 8
Dyrektor Generalny LP wydał 14 marca Zarządzenie nr 11 W sprawie stanu ilościowego samochodów osobistych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
Polemiki   Zbigniew Kołodziej 9
Dzięki uprzejmości Lasu polskiego mam możliwość krótkiego ustosunkowania się do tekstu, jaki Zarząd Związku Stowarzyszeń Grupa robocza FSC-Polska przedstawił w odpowiedzi na mój artykuł Polskie standardy FSC (LP 7/2006)
Wypieńmy strach   Andrzej Głuszek 10

Korzystając z zaproszenia do dyskusji, po pozwalam sobie przesłać mój głos w sprawie formy nawiązywania stosunku pracy w Lasach Państwowych.

Jak pomóc cietrzewiom w lasach?   Adam Dmoch, Michał Kaszuba 12
Aby trwale zabezpieczyć  przyszłość cietrzewia w naszym kraju, nie wystarczy chronić go prawnie, czyli biernie. Konieczne jest świadome i konsekwentne działanie mające na celu zabezpieczanie lub odtwarzanie odpowiednich dla niego siedlisk oraz eliminację zagrożeń.
HDG Navora - kocioł na miarę leśniczówki   Reklamodawca 17
Wciąż poszukiwane są coraz to nowsze rozwiązania energetyczne, umożliwiające wykorzystanie drewna jako taniego paliwa energetycznego. Dla użytkowników ważne jest dodatkowo zachowanie wysokiego standardu obsługi urządzeń grzewczych - komfort obsługi kotłów opalanych biomasą musi być zbliżony do komfortu obsługi pracujących kotłowni olejowych i gazowych.
Nadleśnictwo Jedwabno   Rafał Zubkowicz 18
Jedwabno jest jednym z bardziej lesistych nadleśnictw na niżu Polski. Obszar zasięgu terytorialnego charakteryzuje lesistość przekraczającą 70%, którą tworzy niemal zwarty kompleks Lasów Napiwodzko-Ramuckich
Zagrożenie od owadów w 2006 roku   Andrzej Kolk, Robert Wolski, Danuta Woreta 20
Prezentujemy prognozę występowania szkodliwych owadów w br. opartą na danych, dotyczących liczebności populacji owadów, zebranych w 2005 roku.
Sukcesja a rekultywacja leśna na wyrobisku   Marcin Pietrzykowski 22
W przypadku wyrobiska kopalni piasku Szczakowa , zbiorowiska drzewiaste z sukcesji stanowią około 9% z ponad 2700 ha zrekultywowanych dla leśnictwa. Jak wykazano, włączanie tych zbiorowisk w procesie rekultywacji do odtwarzanych ekosystemów podwyższa wartość ekologiczną i walory krajobrazowe omawianych obszarów.
Rynek drzewny   Szymon Jastrzębowski 23
Krajobraz brażny; Uwaga na niemieckich bankrutów; Europa sobie radzi
UAZ 31512   Mieczysław Teer 24
W kolejnej wersji rozwojowej niezłej skądinąd reklamy jednego z produktów branży piwowarskiej( praiwe jak dzik, prawie jak HI-Fi) pokazano samochód terenowy GAZ, z komentarzem prawie jak jeep. otóż kulą w płot koledzy od piaru.
Z zagranicy   Arkadiusz Seliga 25
Wyniki Sveaskogu w roku 2005; Sveaskog sprzedaje swoją wytwórnię tektury
Porady prawne   Magdalena Apostołowicz 25
Po 14 latach pracy od kilku dni jestem odwołanym leśniczym i obecnie do 30 czerwca przebywam na okresie wypowiedzenia. Nadleśnictwo obciążyło m,nie w okresie wypowiedzenia czynszem za zajmowane dotychczas mieszkanie funkcyjne. Czy to zgodne z prawem ? Czy w okresie wypowiedzenia nie należy mi się również bezpłatne mieszkanie?
Z mazurskich to lasów historia   Rafał Zubkowicz 26
Do końca 1944 Mazurksie lasy dzisiejszego Nadleśnictwa Jedwabno wchodziły w większości w obręb niemieckich lasów państwowych Prus Wschodnich. Tak jak wiele innych nadleśnictw regionu, w gestii LP znalazły się dopiero po II wojnie światowej.
Z żałobnej karty   RDLP w Pile Leśnicy 27
Czesław Wamke (1955-2006)
Państwowe górą?   Dariusz Graszka-Petrykowski 30
Jest 7:32. Chłopina wysiada z autobusu i powolnym kroczkiem, szur szur noga za nogą, idzie przez wioskę. Wchodzi na podwórko. Wsiada do 25-letniego Ostrówka (dla młodszych czytelników przypomnę - Ostrówek to popularna nazwa koparko-ładowarek k-162 na podwoziu ciągnika Ursus c-355). Rusza do lasu. Pyr pyr pyr pyr...
Las Polski - numer 9/2006
Polecamy