NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 5/2006
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Informacje    4
Las Polski nagradza; Molekułą w fytoftorę
Listy do Lasu Polskiego   Zygmunt Rygiel 6
Dziękuję, nie skorzystam; Wiatr z zachodu
Nowa Grand Vitara    7
Nowa, trzecia już generacja tego modelu to prawdziwy samochód sportowo-użytkowy, stworzony i  zaprojektowany tak, by uwolnić Twojego Ducha i dać Ci możliwość dotarcia do miejsc położonych z dala od głównych dróg.
Mechanizm zjawiska zamierania drzewostanów dębowych   Tomasz Oszako 8
Chociaż stres jest podstawowym elementem w predyspozycji drzew na czynniki chorobotwórcze, to nie jest on jednak jedynym czynnikiem, jaki powinien zostać uwzględniony w ocenie ryzyka wystąpienia kompleksu chorobowego i związanej z nim zwiększonej śmiertelności drzew.
Opiętki – wykrywanie i postępowanie   Jacek Hilszczański, Andrzej Rodziewicz 12
W przypadku gradacji opiętków pozostawienie lasu bez ingerencji człowieka spowodować może zamarcie całych drzewostanów dębowych. Przedstawiamy Czytelnikom wskazówki dotyczące wykrywania obecności tych owadów oraz postępowania w zasiedlonych przez nie drzewostanach.
Opiętki   Krzysztof Rudziński 15
W Polsce występuje 27 gatunków opiętków, w większości związanych z gatunkami drzewiastymi, przy czym 7 gatunków występuje na dębach.
Zamieranie jesionów   Jacek Stocki 16
Zjawisko zamierania drzewostanów jesionowych obserwowane jest w Polsce na większą skalę od 1993 roku, w ostatnich latach szczególnie w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Olsztynie. Przyczyny choroby nie zostały jeszcze jednoznacznie określone.
Z zagranicy   Arkadiusz Seliga 18
Stan zdrowotny niemieckich lasów nadal zły; Pół miliona funtów dla Agencji Badań Leśnych; Rok Wolontariatu Ekologicznego
Zamieranie jesionu - rozmiar problemu   Wojciech Gil, Jan Łukaszewicz, Rafał Paluch, Tadeusz Zachara 19
W ramach prowadzonych przez IBL badań opracowano szczegółową ankietę dotyczącą drzewostanów jesionowych i rozesłano ją do wszystkich nadleśnictw w Polsce.
Nadleśnictwo Kobiór   Łukasz Łukasik 20
Zasoby przyrodnicze kobiórskich lasów są ogromne, sprawiając wrażenie wielkiej, ciemnej i wilgotnej puszczy. Przyjezdni niejednokrotnie stwierdzają, że czują się tu jak w Puszczy Białowieskiej.
Sport to kuźnia charakteru   Łukasz Łukasik 22
Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do jakiegoś nadleśnictwa, spotykam w nim kogoś ciekawego. Odwiedzając Nadleśnictwo Kobiór, od razu usłyszałem o leśniku z wykształcenia a sportowcu z zamiłowania – komendancie Posterunku Straży Leśnej Piotrze Chrzęszczyku.
Rynek drzewny   Szymon Jastrzębowski 23
USA potrzebuje tarcicy; Spóźniona reakcja; Nadzieja dla OSB; Szkielet w kąpieli
Trochę historii   Mieczysław Teer 24
Próby przystosowania samochodów do możliwości poruszania się w trudnym terenie zaczęły się dość szybko po wejściu aut do powszechnego użytku.
Porady prawne   Magdalena Apostołowicz 25
Za pięć miesięcy kończę pracę w lasach na stanowisku leśniczego z długoletnim stażem i przechodzę na emeryturę. Dotychczas myślałem, że otrzymam mieszkanie od Lasów, a teraz dowiedziałem się, że mojemu znajomemu, który jest w tej samej sytuacji, odmówili tego prawa.
Wielka korekta   Zygmunt Rygiel 26
Jesienią 1951 roku miała miejsce korekta granicy państwowej pomiędzy Polską a ZSRR. Do dziś nie wiadomo, co legło u jej podstaw, warto jednak opowiedzieć o jej przebiegu.
Z żałobnej karty   Roman Latoń 27
Stanisław Wałach (1919–2006)
Wydajność leśniczego   Dariusz Graszka-Petrykowski 30
– Tato, tato, a w jaki sposób Święty Mikołaj jest w stanie w ciągu jednej nocy odwiedzić domy wszystkich dzieci na Świecie?
– Ep... Yhm... Nie garb się, gówniarzu!
No bo i co miał odpowiedzieć biedny ojczulek? Że to niemożliwe? I zniszczyć tym samym całą dziecięcą ufność? Prawa fizyki prawami fizyki, ale legendą trzeba podtrzymywać. Nie kłamać, bynajmniej! Podtrzymywać legendę. I to –jak się okazuje – nie tylko wśród dzieci...

Las Polski - numer 5/2006
Polecamy