Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 15-16/1981

Życzenia Jubileuszowe | 4

Od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa ; Od Zarządu Głównego NSZZ Leśników i Drzewiarzy ; Od Prezydium KKK Pracowników Leśnictwa NSZZ" Solidarność" ; Od Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych ; Od Komitetu Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk ; Od Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie ; Od Wydziału Leśnego AR w Poznaniu ; Od wydziału Leśnego AR w Krakowie

Nasze rozmowy | 7

Co boli leśników

Czytelnicy o swoim czasopiśmie | 14

Wyniki ankiety czytelniczej " Lasu Polskiego "

Wiedza i technika leśna | 16

Brudnica mniszka - i związane z nią problemy hodowlano-ochronne

Wiedza i technika leśna | 19

Uwagi o eksploatacji maszyn z hydrostatycznymi układami napędowymi

Krótko o wszystkim | 21

Co to jest świerk rezonansowy? ; Wysiew nasion Robinii Akacjowej

Opinie - Propozycje - Wnioski - Polemiki | 22

Koszty elitarnego łowiectwa w lasach

Listy | 23

Nadlesniczy - partyzant ; Konkurs " Moje koło SITLiD "

Informacje | 24

Dole i niedole budownictwa leśnego

Z życia SITLiD | 25

Działalność stowarzyszenia w 1980 i 1981 r. ; Niech na wasze wezwanie nowy las wyrośnie... ; O wystawie " Zamość 80 " raz jeszcze

Z ruchu związkowego | 27

Zjazd NSZZ pracowników leśnictwa "Solidarność" ; Prezydium Krajowej Komisj koordynacyjnej pracowników lesnictwa NSZZ "Solidarność" ; XXXIII sesja związku zawodowego pracowników rolnictwa, leśnictwa i plantacji ; Pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ pracowników leśnictwa " jedność leśna"

Z życia szkół leśnych | 29

Zakończenie studium podyplomowego w Rogowie

Z żałobnej karty | 29

Władysław Piszczatowski ; Józef Beksiak

Z wydawnictw | 29

"Jadalne owoce leśne"

W prasie o lasach i leśnictwie | 30

Poselskie " TAK " i " NIE " dla propozycji rządu ; Leśnictwo wygrywa z reformą ; W pierwszym etapie - oddzielnie

Rzeczy ciekawe - co w lesie piszczy - tajemnice przyrody - nowa technika - rozmaitości - o tym dobrze wiedzieć | 32

Łowiectwo w Argentynie ; Leśne giganty ; MIRT - symbol wiecznej młodości